Daling merkbaar in aantal nieuwe coronagevallen

Er is een daling merkbaar in het aantal nieuwe COVID-19-gevallen en wel naar 2,14 per dag. Van de dagelijkse testen is 4,4 procent COVID-positief. Het streven van de regering in om onder de 10 procent te blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan, dat het aantal onder de 5 procent moet gaan liggen, liet Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, weten in zijn televisietoespraak.
Hij lichtte verder toe dat er drie personen op de Intensive Care Unit (ICU) liggen. Dat is een bezetting van 12 procent vergeleken bij 16 procent de afgelopen week. Zes patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De bezetting van de landelijke beddencapaciteit is 4 procent vergeleken met 8 procent vorige week.
Er liggen zes patiënten in de isolatie unit van het Wanica ziekenhuis. De bezetting is 3 procent. Vorige week was de bezetting nog vijf procent. Er is nog een persoon overleden aan de gevolgen van COVID-19. Ramadhin gaf verder aan gemengde gevoelens te hebben. De situatie is volgens hem stabiel te noemen, maar terwijl hij dat zegt uit hij zijn bezorgdheid over de meest belangrijke factor te weten de mens en haar gedrag.
Regering blijft steun gevenDe minister merkte op dat de regering zich ervan bewust is dat de COVID-19-pandemie ontwrichting brengt. Er wordt hard gewerkt aan het inzetten van de nodige middelen, die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar die nodig en doelmatig is. De regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn, zei Ramadhin.
De regering zal blijven bijstellen en nagaan in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten of als het noodzakelijk is om die te verscherpen. “Hierbij zoeken wij steeds balans tussen enerzijds het belang van bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal-economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving,” zei de volksgezondheidsminister.
Van 10 naar 7 dagenDe afgelopen week werd bekend dat studies hebben uitgewezen dat de besmettelijkheid van COVID, het hoogst is in de eerste week na besmetting. Het Centrum voor ziektecontrole en Preventie afgekort CDC, heeft daarbij nieuwe adviezen gegeven met betrekking tot de quarantaineperiode. Het Outbreak managementteam heeft na goed overleg besloten om de quarantaineperiode te wijzigen van tien dagen naar zeven dagen. Dit is gebeurd op basis van de recente wetenschappelijke inzichten.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald