DA’91: Tigri eerst oplossen dan brug Corantijnrivier

DA’91 stelt dat het grensgeschil tussen Suriname en Guyana eerst opgelost moet worden voordat een brug over de Corantijnrivier wordt gebouwd. De buren zijn wat de grenskwestie betreft onbetrouwbaar gebleken. Maar de regering Santokhi-Brunswijk schijnt niet het Surinaamse belang voorop te stellen. Er moet internationale hulp ingeroepen worden om de zaak op te lossen. Suriname moet zich niet weer laten verrassen door de buren, roept partijvoorzitter Angelique del Castillho op. DA’91 heeft op een persconferentie haar zorgen geuit over de richting die de regering opgaat; ver van de beloofde redding. Er zijn ook oplossingen aangedragen om het tij te keren, het vertrouwen terug te winnen en om genoeg financiën te genereren. Als de regering niet in staat is het tij te keren moet zij maar opstappen. Een van de trekken van de huidige regering waar DA’91 moeite mee heeft, is het niet vooropstellen van het Surinaams belang. In het geval van Tigri, is president Chan Santokhi net als voorganger Desi Bouterse vaag over de kwestie. Gefocust wordt op “wat ons bindt en niet wat ons scheidt.” De resultaten van het presidentieel bezoek aan Guyana hebben voor wat ophef gezorgd. Er is uitgelegd dat Suriname tal van investeringen wil doen om het buurland tegemoet te komen, zoals het bouwen van een brug over de Corantijnrivier en een internationale markt in Nickerie. Suriname heeft toegezegd om de buren te helpen hun financieel- en transportverkeer te verbeteren, ze te helpen met een internationale kippenhandel, gas van hen te kopen en te verwerken. De grootste kritiek is dat Suriname nog 150 Guyanese vissers wil accommoderen, terwijl de eigen visserij het zwaar te voortduren heeft. Beide landen trekken voortaan samen op is op internationale podia bekendgemaakt. Suriname is een van de laatste leden van Unasur geweest en heeft zich nu aangesloten bij Prosur waar Guyana mede-oprichter van is. Er zal met Guyanese hulp getracht worden om geld te verdienen aan het bos.“Het is mooi dat onze president zich erg verbonden voelt met de Guyanese president,” voerkt partijvoorzitter Del Castillho aan. “Waar we wel bezwaar tegen hebben is wanneer het Surinaamse belang in feite op de tweede rij of misschien verder naar achteren gezet wordt, in de besprekingen met Guyana, in de vriendschap met de Guyanese president. Onze grenskwestie Tigri, moet opgelost worden voordat een brug komt, als het nog komt. In ieder geval moet het voordat er een brug gebouwd wordt, opgelost worden.”“Het is de taak van een president om onze soevereiniteit, ons grondgebed te beschermen,” vervolgt Del Castillho. “Dat is zijn eerste taak. Ons voorstel is om het aan internationale instituten voor te leggen, zodat we het samen afronden. We zeggen dat niet zomaar. We hebben ervaring met Guyana. Guyana is een zeer onbetrouwbare partner in deze zaak gebleken. We zijn niet vergeten wat bij de zeegrens is gebeurd. Hoe we verrast zijn door de stap die Guyana had genomen. Laten wij nou eens een keer een stap nemen voor ons land in ons belang. We moeten ons niet laten overrompelen.”