DA’91: Integriteit in bestuur in gevaar

DA’91 volgt met ernstige bezorgdheid de meest recente ontwikkelingen in het benoemingsbeleid van de regering Santokhi/Brunswijk. De verkiezingen van 25 mei 2020 zijn door de grote meerderheid van onze samenleving aangegrepen om af te rekenen met het ruïneus handelen van de regeringen met het NDP-signatuur. Voor alle partijen, die net zoals wij, hier hard voor gestreden hebben, een belangrijke overwinning. Er is tenminste één keer eerder in onze geschiedenis een dergelijke boodschap afgegeven, en dat was in 1987 toen het volk hard kenbaar maakte dat de militairen terug moesten naar de Kazerne.

Het verschil van 1987 met 2020 is echter dat de Surinaamse kiezer veel bewuster is en niet alleen heeft gestemd voor weg met ‘paars’ maar ook met de verwachting dat partijen die zetels behalen zich aan de verkiezingsbeloften houden en ‘paars’ ook niet via de achterdeur weer binnen brengen. Dat er daadwerkelijk goed en eerlijk bestuur vorm krijgt en dat kritiek gewaardeerd wordt.

Echter hebben de recente ontwikkelingen bij het benoemen van o.a. de raden van commissarissen vele burgers hun vertrouwen in de nieuwe regering ernstig aangetast. Niet alleen werd ervoor gekozen een DNA-lid voor te dragen als rvc-lid – dat overigens pas na veel kritiek – besloot terug te treden, maar het is gebleken dat vele exponenten van de vorige regering die bovendien geen blijk van integriteit hebben gegeven, door de regering Santokhi/Brunswijk geplaatst zijn in rvc’s. Ook bij de benoeming van dc’s kreeg de samenleving de onbegrijpelijke en onacceptabele verrassing dat de dc van Paramaribo Noord-Oost, dhr. Nerkust, gehandhaafd werd. Minstens even schokkend is de benoeming van de NDP ex-minister van Financiën, Andy Rusland, als president-commissaris bij EBS.

DA’91 heeft vanaf het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk alle keuzes en handelingen kritisch gevolgd omdat wij overtuigd zijn dat goed bestuur geen vorm krijgt zonder een actieve en kritische samenleving. De regering Santokhi/Brunswijk heeft veel lofwaardige beloften gedaan naar de samenleving en een bijzonder momentum verkregen van deze samenleving om daadwerkelijk de verlangde verandering vorm te geven.

Op basis van de gezamenlijke overwinning van alle oppositionele politieke partijen en groepen die gestreden hebben en op basis van de ondersteuning die wij, DA’91, hebben uitgesproken naar het voorgenomen beleid door de regering Santokhi/Brunswijk tijdens de ‘hearings’ in juni 2020, roepen wij de regering en met name de president daarom ook dringend op om het vertrouwen van de samenleving niet te verspelen. Wij doen een dringend beroep op president Santokhi de integriteit in het bestuur van ons land terug te brengen en zich te houden aan de beloften van eerlijk, transparent en goed bestuur voor Suriname. Suriname verdient beter!

DA’91 Publiciteitsdienst ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com