Cyanidevervuiling stuwmeer en omgeving baart veel zorgen

De cyanidevervuiling van het stuwmeer en de nabije omgeving is zich aan het ontpoppen tot een nationale ramp. Het is bekend dat alle omliggende dorpen rondom het stuwmeer gebruikmaken van het water. Bitter weinig dorpen hebben toegang tot gezond en schoon (drink)water. Sommige dorpelingen hebben een durotank om water op te slaan, maar dat is vaak ook niet voldoende. Voor de huishoudelijke activiteiten als het wassen van kleren en vaat wordt normaliter gebruikgemaakt van rivierwater.
Voor poetsen en baden wordt er ook gebruikgemaakt van dat water. Vooral de kinderen zwemmen vaak in het water en kunnen niet worden tegengehouden. Vissen uit het meer en omgeving worden vaak gebruikt bij de voorbereiding van maaltijden en ook voor de verkoop.
Het is te bedenken wat de impact zal zijn indien het water van het meer en de nabije omgeving met cyanide is vervuild. Inmiddels heeft de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu al toegegeven dat uit monsters getrokken uit het Toebuka Mauw, op het stuwmeer, gebleken is dat de cyanidewaarden die in de monsters zijn aangetroffen 1600 maal hoger zijn dan de internationale vastgestelde normen voor drinkwater. Dit klein onderzoek laat al zien hoe zwaar het milieu in dat gebied met cyanide is vervuild en vergiftigd.
Opmerkelijk is dat de enige maatregel die de regering heeft aangekondigd, het verbieden van het gebruik van cyanide in de kleine goudsector is. Er zijn geen enkele andere maatregelen bekendgemaakt of getroffen. De lokale bewoners van de omgeving waar deze zware vervuiling en vergiftiging is ontdekt, zijn niet ingelicht door de autoriteiten. Er is geen verder onderzoek gedaan hoe groot de vervuiling en vergiftiging van het milieu is. Noch of deze vervuiling inmiddels ook de dorpelingen van de omliggende gebieden heeft vergiftigd.
De dorpelingen hebben geen informatie hoe te handelen en om zich te beschermen. Ze hebben geen informatie wat de doen indien iemand verschijnselen vertoont van cyanidevergiftiging. Ze zijn niet eens geïnformeerd wat de verschijnselen van cyanidevergiftiging zijn en hoe deze te herkennen om op tijd hulp bij de gezondheidsdiensten te zoeken.
Deze lakse houding van de regering, die alweer het niet nauw neemt met de volksgezondheid en meer nog het leven van de dorpsbewoners, is zeer afkeurenswaardig. De regering laat weer blijken dat grote enge belangen binnen de goudsector de boventoon voert. Het garanderen van de veiligheid, een kwalitatief gezond leven en een menswaardig bestaan voor de binnenlandbewoners schijnt voor deze regering geen prioriteit te zijn.
In plaats van een goed gedegen beleid uiteen te zetten en te komen met een actieplan om de schade te beperken, doet deze lakse regering alsof haar neus bloedt. Er wordt geen aandacht meer besteed aan de vervuiling en de vergiftiging van het water in en rondom de meer. Het lijkt alsof het onderzoek is gesedeerd.
Een regering die goed bestuur nastreeft zou de import van cyanide onmiddellijk stopzetten. Indien mogelijk de import en het bezit ervan bij staatsbesluit verbieden en verheffen tot een misdrijf. Bij overtreding zou er niet alleen een boete erop moeten zijn, maar ook een gevangenisstraf. Aangezien ook regeringstoppers, hun familie en vrienden in de goudsector zitten, is het bedenkelijk of het volk nog wat kan verwachten van deze regering.
Het zal onvergeeflijk zijn, indien in de nabije toekomst zou blijken, dat de regering kennis droeg van de vervuiling en vergiftiging van het gebied met cyanide en dan nog lokale gemeenschap niet in bescherming heeft genomen. Ondergetekende roept de regering op om zo snel als mogelijk een breed onderzoek te laten verrichten en de lokale gemeenschap uitgebreid te informeren over de gevolgen van een mogelijke cyanidevergiftiging.
Tevens om een actieplan te presenteren aan het volk en de gemeenschap. Het wordt tijd dat de regering haar family and friends beleid achterwege laat en daadwerkelijk de belangen van de lokale gemeenschap rondom het stuwmeer behartigt.
Afsluitend moet er wel benadrukt worden dat deze zaak niet in de doofpot mag. Het gaat immers om mensenlevens die hier op het spel staan.
Claudie SabajoNDP/DNA-lid