Cyanide-kwestie Brokopondo is geen politiek instrument

ABOP-volksvertegenwoordiger Edgar Sampie zegt in gesprek met Suriname suriname dat de kwestie rondom het cyanide-incident in het district Brokopondo serieus genomen moet worden en niet als politiek instrument gebruikt dient te worden. Hoewel hij begrip heeft voor de bezorgdheid van de mensen, vindt de politicus het niet gepast dat anderen die geen enkele betrokkenheid hebben bij de zaak erbij betrokken worden.
Er circuleert sinds zondag een video waarin volksvertegenwoordiger samen met een Chinese ondernemer naar het gebied gaat, waarbij wordt beweerd dat deze ondernemer betrokken is bij goudwinning in Brokopondo en het gebruik van cyanide. Volgens de bewoners heeft dit middel alle waterbronnen vervuild, wat ernstige gevolgen heeft gehad voor hun leefomstandigheden.
Sampie ontkent dat de Chinese ondernemer die naar Koina kondre werd gebracht, de persoon is van wie beweerd wordt dat hij betrokken is bij deze ophefmakende kwestie. Dit werd ook besproken tijdens de krutu op Brokopondo gisteren.
Sampie benadrukt dat zowel zijn naam als die van de Chinees, die al meer dan 40 jaar in Suriname woont, ten onrechte door het slijk wordt gehaald. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan van smaad en laster en zal eisen dat zijn goede naam wordt gezuiverd. Sampie legt uit dat hij de ondernemer niet persoonlijk kent.
Een vriend van Sampie, die werkzaam is voor de ondernemer, zou hem benaderd hebben om hem in contact te brengen met de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. De ondernemer heeft interesse om aan landbouw te doen in Brokopondo en zou graag een stuk grond daarvoor willen verkrijgen.
Met het oog op transparantie heeft Sampie de bewuste ondernemer meegenomen naar de mensen in het gebied om met hen te praten en te vragen of ze akkoord gaan met het project. Dit gebeurt volgens het principe van gratis, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Indien de mensen nee zouden zeggen, zou het een nee zijn. Als ze echter ja zouden zeggen en geen bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van de ondernemer in het gebied, dan is het hun zaak.
Sampie benadrukt dat men niet moet vergeten dat er ook een Saamaka-vonnis is dat nageleefd moet worden. Hij is de laatste persoon die hiertegen in zou gaan, aldus Sampie.