Covid-uitbraak in Inrichting Santo Boma

Er is sprake van een grote uitbraak van Covid-19 in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma. Advocaat Therese Roos maakt zich zorgen over de gevangenen want de familie heeft intussen met haar contact opgenomen over de besmettingen in de inrichting. Zij vraagt zich af hoe de besmetting in de inrichting heeft plaatsgevonden. In eerste instantie waren drie gevangenen besmet, maar het is intussen gestegen naar vermoedelijk 40. Ook zijn de penitentiaire ambtenaar niet bespaard gebleven. Het gaat om ongeveer 4 penitentiaire ambtenaren die besmet zijn geraakt met het dodelijke virus. Een groep ambtenaren geeft aan dat een van de grootste problemen waarmee de inrichting te kampen heeft, is het waterprobleem. De mensen krijgen haast elke dag te maken dat er op bepaalde momenten geen water uit de kraan komt. Soms is er in avonduren geen water waardoor het langer duurt om te wachten dat de gedetineerden gebaad zijn en opgesloten kunnen worden in hun kamer. Penitentiaire ambtenaren zijn niet te spreken over het waterprobleem want hierdoor kunnen de hygiëneregels in verband met Covid-19 niet in acht worden genomen. Er is bovendien geen handsanitizer op de afdeling waar de gedetineerden besmet zijn. Penitentiaire ambtenaren krijgen met veel moeite handschoenen.