Covid-steunpakketten voor kwetsbare groepen

De COVID-19 pandemie heeft negatieve effecten op de samenleving, met name op de kwetsbare groepen. Zij hebben dringend ondersteuning nodig. De regering heeft daarom besloten zo snel als mogelijk voedselpakketten te distribueren naar deze groepen. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zegt aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat binnenkort een aanvang met de registratie wordt gemaakt.
In totaal zullen 100.000 pakketten verstrekt worden aan de sociaal zwakkeren, waaronder mensen met een beperking, AOV’ers, AKB’ers en zwakke huishoudens. De minister geeft aan, dat het verstrekken van pakketten, een onderdeel is van de urgentiefase. ‘’Het gaat hier om een landelijk project, waarbij de hulp is ingeroepen van de ministeries van Defensie en Regionale Ontwikkeling en Sport. Samen met de districtscommissarissen en maatschappelijke werkers van de wijkkantoren zal dit plan worden uitgevoerd’’, aldus de minister. Hij benadrukt dat de pakketten alleen bestemd zijn voor de mensen die het echt dringend nodig hebben.
Burgers hoeven niet uit huis om zich te registeren en hoeven hun pakket niet op te halen. De overheid komt naar de mensen toe voor de registratie, waarna de verstrekking van de pakketten zal plaatsvinden. De nodige protocollen zullen daarbij in acht worden genomen. De volgende personen komen in aanmerking voor een pakket:
1 De persoon moet 21 jaar en ouder zijn (alleenstaand);
2 Ingezetene zijn (tenminste een jaar legaal in Suriname hebben gewoond);
3 Minderjarige ongehuwde moeders;
4 Geen of een verminderd inkomen hebben.
Burgers moeten bij het in ontvangst nemen van hun pakket, een geldige identiteitskaart overleggen. Verder moet er een recent EBS- of SWM-betalingsbewijs worden getoond. Degenen die al een uitkering of steun ontvangen van het ministerie, moeten een dergelijk bewijs ook tonen aan de medewerkers die de registratie van de burgers en het verdelen van goederen zullen doen.
Het pakket bestaat uit ongeveer 17 items en heeft een waarde van SRD 300 – SRD 400. Van de burgers wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van SRD 10, die bestemd zal zijn voor de maatschappelijke werkers die de pakketten tot aan huis zullen bezorgen, om zodoende onveilige situaties te voorkomen. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de wijk, zodat er daarmee projecten uitgevoerd kunnen worden.
The post Covid-steunpakketten voor kwetsbare groepen appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname