Covid-Checkpoint AZP verhuisd naar KKF-terrein

De Covid-19 checkpoint is vandaag van de locatie aan de Abraham Samsonstraat (AZP) verhuisd naar het KKF-terrein. Daar is een noodhospitaal opgezet. Dit meldt de directie van het ziekenhuis. Er is een enorme toename van ziekenhuisbehoeftige Covid-positieve patiënten en personen met ernstige verschijnselen. Er is een gebrek aan opvangmogelijkheden ontstaan hierdoor bij AZP. Wie kan terecht bij de Covid-19 checkpoint op het KKF-terrein?De Covid-19 checkpoint op het KKF-terrein is uitsluitend voor patiënten die eventueel moeten worden opgenomen:• positieve patiënten in thuisisolatie en suspecte patiënten in thuisquarantaine die verslechteren, bij voorkeur vooraf aangekondigd door de huisarts;• patiënten vanuit de verschillende swabunits die opnamebehoeftig zijn, die vooraf zijn aangekondigd.De Covid-19 checkpoint op het KKF-terrein is te bereiken •  via de ingang aan de Benjaminstraat en • telefonisch via de centrale van het AZP 442222 toestelnummers 8832 en 8833.De patiënten die de SEH op het AZP terrein bezoeken (uitsluitend niet Covid-gerelateerde spoedgevallen), moeten bij de triagepost dicht bij de ingang enkele korte vragen beantwoorden om gescreend te worden op Covidklachten. Het is in uw eigen belang om de vragen naar waarheid te beantwoorden!, stelt de directie. Huisartsen gevallen dienen zich aan te melden bij hun huisarts of de wachtdokter.Let wel: Mensen met milde Covid-klachten, die niet ziek genoeg zijn voor opname, moeten naar de reguliere swabposten om te swabben.De directie van AZP doet een beroep op eenieder om zich te houden aan de voorgeschreven Covid-19 maatregelen en zich te laten vaccineren! …………


Lees verder