‘Covid Brigade zal waar nodig hard optreden’

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, heeft in de laatstgehouden COVID-19-persconferentie verklaard, dat er in de richting van normalisatie, noodzakelijke maatregelen zijn genomen die verantwoord zijn en gecontroleerd zullen worden. Ook zullen de opgestelde rapportages die van het ministerie van Volksgezondheid komen, door het clusterteam gecontroleerd worden.  Ramdin zei, dat op basis van de wettelijke voorzieningen, er ook een Covid Brigade toegevoegd zal worden. De bedoeling van de brigade, is dat er controle op de naleving en handhaving van de maatregelen en protocollen plaatsvindt. Volgens Ramdin, zal de Covid Brigade ervoor zorgen, dat de verspreiding van COVID-19 onder controle blijft en er hard opgetreden zal worden waar dat nodig is.
Er werd op de persconferentie bekendgemaakt, dat handelszaken onder toepassing van de protocollen, opengesteld mogen worden.
Ramdin verklaarde, dat de handhaving onder strikte naleving van de protocollen zal moeten geschieden. Bij het niet naleven van de gestelde protocollen, zullen deze bedrijven wél gesloten worden. Volgens Ramdin, wil de regering niet de hele sector duperen door een overtreding van slechts één bedrijf.
“De COVID-Brigade is een uitbreiding van de bestaande werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar meer actoren en mensen in het veld”, aldus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij onthulde ook dat er vanaf april 2020 tot heden, zeker 37 tot 40 politieambtenaren besmet zijn geraakt met het coronavirus. Deze ambtenaren werden in quarantaine geplaatst. Amoksi zei, dat momenteel het traditioneel gezag en de bestuursdienst ook meegenomen worden in de handhaving van de COVID-19 maatregelen en daar ook gecontroleerd wordt, dat de maatregelen niet worden overtreden.
Minister van Defensie, Krishna Mathoera vertelde, dat er wel een handhaving is, maar die nu sneller, efficiënter en effectiever plaats moet vinden. Er moet volgens de bewindsvrouwe een preventieve werking zijn, waarbij er op basis van informatie een betere afstemming plaatsvindt, van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). “Als er op een bepaalde locatie besmettingen geweest zijn, moet er daar opgetreden worden”, benadrukte Mathoera.  Zij is voorts van mening, dat wanneer men de regels overtreedt, er acties vanwege de overheid plaats moeten vinden. Vervolgens zei zij, dat door op te treden, het niet alleen tot gevolg heeft dat plekken gedesinfecteerd en gesloten worden. Mathoera: “Er komt dan een betere afstemming tussen handhaving en de verkregen informatie.”
Echter zullen buitengewoon agenten van politie (BAVP’ers), landelijk ingezet worden om te controleren, dat de samenleving zich aan de COVID-19 maatregelen houdt. Mathoera onthulde voorts, dat er ook bij alle ministers BAVP’ers aanwezig zijn, die een bijzondere opsporingsbevoegdheid hebben. “De regering zal de politiecapaciteit ondersteunen, door de BAVP’ers specifiek te belasten met de COVID-19 maatregelen. Bij de afstemming en verscherping van de handhaving, zal er gewerkt moeten worden aan gedragsbeïnvloeding. Boetes die in de wet zijn genoemd en opgelegd, worden nu geëffectueerd. Zij benadrukte, dat deze boetes ook elke week bekendgemaakt zullen worden en ze is van mening, dat de blootgelegde informatie, een preventieve werking zal moeten hebben op de samenleving. “Het gaat hier om de Openbare Gezondheidszorg, en niet een specifieke verantwoordelijkheid die iemand heeft. En als men de verantwoordelijkheid niet kan dragen, betekent het dat ze grote schade voor de samenleving zal veroorzaken ”, benadrukte Mathoera.
The post ‘Covid Brigade zal waar nodig hard optreden’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname