COVID Brigade voor strengere handhaving en naleving protocollen

Op basis van de wettelijke voorzieningen zal een speciale COVID Brigade erop toezien, dat er naleving plaatsvindt en handhaving van de maatregelen en protocollen die vanuit de overheid zijn uitgegaan om COVID-19 onder controle te houden. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zei gisteren tijdens de COVID-19-persconferentie, dat in deze brigade units en ministeries die al betrokken zijn bij de handhaving en naleving, zitting zullen hebben.
“We gaan ervoor zorgen dat in de COVID Brigade die wettelijke voorzieningen er zijn om hard op te treden, daar waar nodig is,” zei minister Ramdin. Tijdens de persconferentie heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid de maatregelen voor de periode 3 tot en met 16 januari bekendgemaakt. Volgens Ramdin zal er nu sprake zijn van een meer integrale aanpak.
De ministeries die al betrokken waren, zullen integraal samenwerken en meer op elkaar afgestemd zijn. Bij de aanpak zal worden samengewerkt met de belanghebbenden zoals het bedrijfsleven. Met het bedrijfsleven zal de verantwoordelijkheid voor naleving gedeeld worden. Volgens de bewindsman gaat het dan niet meer alleen om het opleggen van maatregelen, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid daarover.
Het huidige ministeriële Clusterteam zal zich blijven buigen over de medische stand van zaken, op basis van verslagen die komen vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Volgens minister Ramdin zal alles vanuit de cluster gemonitord worden. Besloten zal worden hoe met alle informatie om te gaan en welke maatregelen getroffen worden. “Het kunnen maatregelen zijn in de richting van een normalisatie van het economisch- en maatschappelijk proces, maar wel verantwoord en gecontroleerd,” zei de bewindsman. Er zijn daarvoor protocollen ontwikkeld. Onder strikte naleving van die protocollen zal de handhaving strenger geschieden.
Het zal de samenleving niet moeten verbazen als bedrijven ook gesloten worden. De BIBIS-topman zegt dat de overheid ook niet wil, dat een bedrijf de hele sector dupeert. De ondersteunende voorzieningen richting het bedrijfsleven en individuen zullen volgens de bewindsman deze maand hun beslag krijgen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald