Covid-brigade ingesteld om overtreden aan te pakken

De Covid-brigade, een samenwerking van 10 ministeries, gaat met de wet in de hand overtreders van de covid-maatregelen serieuzer aanpakken. “U moet niet verrast zijn als bedrijven ook gesloten worden,” merkt minister Albert Ramdin, van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op. “Individuen worden ook gewaarschuwd. U zult beboet worden, en niet een beetje. U zult het in één keer afleren om geen mondkap van SRD 5 op te doen want u gaat bij wijze van spreken, SRD 5.000 aan boete betalen.”Minister Ramdin heeft bij een persconferentie over de covid-situatie, de Covid-brigade aangekondigd. Deze cluster van ministeries gaat op “integrale wijze” de verspreiding van de ziekte beheersen. Dit houdt in dat de er meer en strengere controle komt op de naleving van de maatregelen. Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan protocollen om meer ondernemingen open te krijgen, deelt Ramdin mee. De grootste uitdaging  is ‘crowd control’: er moeten manieren worden gezocht om te voorkomen dat teveel mensen bij elkaar of te dicht bij elkaar zijn. De Covid-brigade heeft ook een sociaal beleid uitgestippeld. Hiermee worden bijvoorbeeld de mensen die werkloos zijn geraakt door de covid-pandemie, tegemoet gekomen.De Covid-brigade is een integratie van eenheden die reeds bestaan, licht Ramdin toe. “Zoals de clusterteams bij Arbeid, de quick response team van Juspol en het team bij BOG,” somt hij op. “Het is de bedoeling dat het allemaal wordt samengevoegd. Minister Krishna Mathoera van Defensie geeft daar leiding aan. De term ‘brigade’ is omdat het gaat om een aanwijsbare  en identificeerbare groep van personen die de bevoegdheid hebben om op basis van de wet, boetes, sluitingen en  intrekkingen te faciliteren.”De politie en de Clusterteam Controle en Handhaving hebben de afgelopen  maand een begin gemaakt met strengere handhaving van de regels. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie deelt mee dat er ondertussen al 50 boetes zijn uitgeschreven. Er zijn honderden mensen in verschillende districten afgevoerd die zich niet aan de covidmaatregelen hebben gehouden. “Met de Covid-brigade komt een aanscherping en een uitbreiding,” deelt Amoksi mee.Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken geeft aan dat het Clusterteam de afgelopen twee weken 59 bedrijven heeft beboet die de regels aan hun laars lappen. “Dat is veel teveel,” merkt ze op. Ze deelt mee dat in het vervolg de bedrijven gaan moeten sluiten en dat hun vergunningen worden ingetrokken tot wel zes maanden.  “We zijn nu ook bezig de boetes te verhogen waarbij de Covid-brigade bevoegdheden heeft om bedrijven te beboeten,” kondigt ze aan. “Dat is nu SRD 250 om SRD 500. Wij gaan het brengen naar SRD 2.500 en SRD 5.000.”  De ministers benadrukken dat de verscherping niet bedoeld is om de samenleving en het bedrijfsleven onaangenaam te zijn. De volksgezondheid staat op het spel.  Mathoera benadrukt dat de Covid-brigade een gedragsverandering teweeg wil brengen. De waarschuwingen en boetes zullen op tijd bekendgemaakt worden, deelt ze mee. “Het geldt voor individuen, openbare ruimtes, mensen die gelegenheden hebben en die ter beschikking stellen om allerlei zaken te organiseren, het gaat ook om bedrijven,” benadrukt ze. “We willen hiermee dat men zelf de verantwoordelijkheid neemt. Bedrijven willen open maar dan moeten ze de covid-maatregelen zelf ter harte nemen.”

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com