Covid-19: VSB bezorgd over toename besmettingen werkvloer

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) deelt de zorgen die er zijn over de stijging van het aantal Covid-19 positieven. Hierdoor komt het zorgstelsel onder druk te staan. Op korte termijn is er geen zicht op verandering van dit beeld. De VSB doet een oproep aan haar lidbedrijven om bij te dragen dat de besmettingen op de werkvloer niet toenemen.
“Daarnaast moeten wij ons net als de rest van de wereld zorgen maken over de onbekendheid van het virus en de mogelijke gevolgen. Dit doet ons zorgen maken over de opkomst van gemuteerde virussen, waaronder de Braziliaanse mutant. De onbekendheid met dit virus noodzaakt ons om extra voorzichtig te zijn,” zegt de VSB in een schrijven aan haar leden.

Zoals aangekondigd lijkt een periodieke lockdown onvermijdelijk. De VSB blijft echter de aandacht vragen van de regering op de implicaties van een weekend of total lockdown voor de samenleving. Met name worden de kleine zelfstandigen die niet van een inkomen gegarandeerd zijn, onevenredig getroffen als zij niet kunnen of mogen arbeiden.

De VSB is daarom in beginsel tegen een lockdown, en daarom vraagt ze heel nadrukkelijk dat de deskundigen het advies goed overwegen, met inachtneming van de sociaal maatschappelijke en economische aspecten van een lockdown. Mocht de overheid echter toch besluiten om een lockdown in te stellen, dan zal de VSB trachten haar bijdrage te leveren om te voorkomen dat de lockdown onnodig zwaar weegt op de private sector.

Uit de analyses is gebleken dat een deel van de besmettingen plaatsvindt op de werkvloer. In dit kader en vooruitlopend op mogelijke strengere maatregelen, wordt aan alle bedrijven en natuurlijke personen in deprivate sector geadviseerd om ook hun bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal besmettingen.

Op welke manier kunnen de bedrijven een bijdrage leveren:- Laat uw (administratief) personeel zoveel als mogelijk van huis uit werken om zodoende de kans op besmetting op de werkvloer te verkleinen.- Hou dagelijks Toolbox talks met uw medewerkers om hen te herinneren aan de belangrijkste wapens die wij hebben in strijd tegen een besmetting:- Draag een mond- en neus bedekking,- Was uw handen regelmatig- En houdt afstand daar waar dat mogelijk is op de werkplek.- Daarnaast, ventileer de ruimtes, inclusief auto’s waarin uw medewerkers zich bevinden.- Probeer zoveel als mogelijk ‘home delivery’ te promoten en of het ophalen van goederen (curbside pickup).

Op de telecombedrijven doet VSB een extra beroep om ook de komende week hun dienstverlening te maximaliseren gelet op de verwachte toename van dataverkeer. “Wij moeten dit samen doen en eenieder moet een bijdrage leveren.Tegelijkertijd proberen wij deze week de gesprekken over de steun aan de direct getroffen sectoren af te ronden”, deelt het bestuur van de bedrijvenorganisatie mee.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com