COVID-19-overtreders worden geverbaliseerd

Het Korps Politie Suriname (KPS) is er klaar voor om alle COVID-19-overtreders een proces-verbaal aan te zeggen. Inspecteur Rachel Deekman van het COVID-19 Coördinatie Team gaf tijdens de COVID-19-persconferentie te kennen dat het KPS zover is om de handhaving zoals gevraagd is de afgelopen periode door de samenleving, ter hand te nemen.
Ze zegt dat het KPS op het punt staat om daadwerkelijk over te gaan tot het aanzeggen van een proces-verbaal aan degenen die de maatregelen in het kader van COVID-19 overtreden. Deekman doet een beroep op de samenleving om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen het virus.
Ondanks het KPS zover is om COVID-19-overtreders te verbaliseren, zullen personen vooralsnog overgebracht worden naar het politie-opleidingscentrum. Deekman benadrukt dat het overbrengen van de mensen allemaal te maken heeft met ervoor te zorgen dat personen niet op straat moeten zijn tijdens de lockdown.
Deekman geeft verder aan dat het bevoegd gezag wil gaan richting normalisatie. Om helemaal over te gaan tot het verbaliseren van de mensen zal er een overgangsfase zijn. Ze kan niet aangeven hoelang dat zal duren want dat hangt helemaal af van hoe de COVID-19-situatie zich blijft ontwikkelen. In deze overgangsfase zal de politie nog steeds bezig moeten zijn met de handhaving en dat betekent dat personen overgebracht zullen worden omdat ze niet op straat horen te zijn tijdens de lockdown.
Tijdens de afgelopen totale lockdown in het weekend heeft de politie niet alleen COVID-19-overtreders aangehouden, maar ook andere overtreders. Automobilisten en voetgangers blijken de grootste groep COVID-19-overtreders te zijn. Ondanks de bruggen gesloten zijn tijdens de totale lockdown, zijn ze wel toegankelijk voor essentiële diensten.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald