COVID-19-overtreders betalen meer dan SRD 4 miljoen aan boetes

De COVID-19 Brigade die deel uitmaakt van het COVID-19 Coördinatie Team Korps Politie Suriname (CCT-KPS), heeft samen met de stootgroep van het KPS tot en met de maand juni van dit jaar meer dan vier miljoen aan bestuurlijke boetes uitgeschreven.
De COVID-19-overtreders zijn onder andere beboet voor:• Het niet dragen van een mond- en neusbedekking buitenshuis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten.• Samenscholingsverbod van meer dan het aantal toegestane personen.• Openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook.• Zich op de openbare weg begeven of bevinden op de niet toegestane dagen en tijden.
Het is de plaatselijke politie en de COVID-19 Brigade ook opgevallen, dat personen misbruik maken van hun dispensatie en zich niet houden aan de dispensatievoorwaarden. Zo zijn mensen op feestjes en op commerciële lokaliteiten aangehouden, waarbij zij zich beroepen op het feit dat zij dispensatie hebben.
Hun dispensatie is bedoeld om van en naar het werk te gaan. Daarbij is de route aangegeven of voor het plegen van bepaalde werkzaamheden op bepaalde dagen en tijdstippen. Misbruik van de dispensatie kan tot gevolg hebben dat die wordt ingetrokken.
Deze boetes zijn opgelegd door de COVID Brigades van regio Paramaribo, regio Oost, regio Midden en regio West alsook de stootgroep. De brigades bestaan uit politieambtenaren, militairen, bestuursambtenaren en ambtenaren van de Arbeidsinspectie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald