Covid-19 krijgt voet aan grond in Boven-Suriname

12/09/2021 22:11

-
Samuel Wens


 

BOVEN-SURINAME –
De Medische Zending (MZ) meldt een toename van Covid-19-positieven in het Boven-Surinamegebied. Tussen 27 augustus en 9 september waren 49 van de 71 burgers die werden getest besmet. Maar het vermoeden bestaat dat de aantallen hoger liggen. “We krijgen ook meldingen dat er heel veel personen met hoge koorts en Covid-19-verschijnselen in de diverse dorpen zijn, maar zij weigeren naar de poliklinieken te komen. Ze willen niet dat er een swab van hen wordt genomen”, schetst Arend Zandveld, hoofd van de MZ-polikliniek te Ladoani, de zorgelijke situatie.

Volgens hem geloven de plaatselijke bewoners nog steeds niet
in Covid-19. “Ze menen dat er momenteel gewoon een hevige griep
heerst. Zij nemen eerder een stoombad of slikken paracetamol”,
klinkt het bijna moedeloos.

Maureen van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur Medische Zaken van
MZ, constateert evenwel dat de animo onder de mensen om zich in te
laten enten tegen het coronavirus groeit en het bewustzijn groter
wordt. “Het gaat niet zo snel als wij dat willen, maar nu het
Pfizer-vaccin er is, is de animo duidelijk groter”, geeft ze
aan.

De Ware Tijd verneemt dat er normaal in de dorpen wordt
gefeest en dede oso wordt gehouden, waarbij de
Covid-19-maaatregelen niet in acht worden genomen. Ndepe Frits
Dinge, districtscommissaris van Sipalawini ressort Boven-Suriname,
beaamt het slecht gedrag van de burgers.

Dinge: “Ik roep de mensen op om zich te laten vaccineren en zich
te houden aan de MoHaNA-regels. Zo alleen kunnen wij weer normaal
leven.” De kerken van de Evangelische Broedergemeente in de dorpen
Botopasi, Abenaston en Pokigron hebben dit weekend hun deuren
dichtgehouden vanwege de Covid-19-situatie. Alleen in Nieuw-Aurora
konden gelovigen normaal naar de kerk.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen