COVID-19 Intensive Care capaciteit wordt uitgebreid

De regering is momenteel bezig de mogelijkheid te bekijken om de Intensive Care capaciteit op te schalen. Zo wordt de optie voor luchtbruggen met onder andere Nederland bekeken. Dit liet president Chan Santokhi weten tijdens een televisietoespraak, waar hij verscherping van de lockdown heeft aangekondigd. Hij gaf aan dat door eerdere besmettingen, de intensive care, waar 28 plekken beschikbaar zijn, vol begint te raken. “Dit is een zeer zorgwekkende situatie,” vindt de president.
De regering heeft geconstateerd, dat er nog te weinig mensen zijn die zich laten testen, terwijl de faciliteiten beschikbaar zijn. “We roepen u op, indien u symptomen vertoont, ook al zijn het maar lichte symptomen, dat u zich laat testen,” is de oproep van het staatshoofd. De mogelijkheden zijn tot uw beschikking, voegde hij eraan toe.
“Door te testen, helpt u ons om meer inzichten te krijgen over de verspreiding van het virus en helpt u ons om de verspreiding van het virus te beperken,” zei de regeringsleider verder. De regering werkt eraan om de testprocedure te versnellen, zodat binnen enkele uren de resultaten bekend kunnen zijn.
De president merkte verder op dat tegelijkertijd er ook moet worden gewerkt aan het ‘nieuwe normaal’. Men moet realistisch zijn. Het is niet te verwachten dat het virus snel zal verdwijnen of op zeer korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Alleen door een vaccin zal men uit deze situatie kunnen komen. Daarom is het volgens het staatshoofd nodig om te werken aan het nieuwe normaal; de anderhalve meter samenleving.
De verschillende protocollen zijn reeds ontwikkeld, zodat het sociaal-maatschappelijk leven binnen ‘het nieuwe normaal’ zich verder kan ontwikkelen. Op dinsdag 1 september komt De Nationale Assemblee in openbare vergadering bijeen, waar de regering gedetailleerder kan ingaan op de technische aspecten van de COVID-19-situatie.
De president maakte duidelijk dat de maatregelen die de regering neemt primair gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. Santokhi heeft voor het laatst, ruim twee weken geleden, de maatregelen aangekondigd, die voor een groot deel worden nageleefd.
De handhaving en de voorlichting zijn goed, vindt het staatshoofd. Bovendien werken de maatregelen ook. Niet alleen de besmettingen worden minder, maar ook de curve wordt vlakker. Het aantal actieve COVID-19-gevallen vertoont ook een dalende trend, zei het staatshoofd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald