“COVID-19-gevallen zullen toenemen”

Het aantal COVID-19-positieven gevallen zal de komende week toenemen. Infectioloog Stephen Vrede geeft mee dat het aantal COVID-19-besmettingen tussen de tachtig en honderd gevallen ligt op dagbasis. Een groot deel van de positief geteste personen is niet ziek en hoeft daardoor niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. Omdat ze wel personen kunnen besmetten met het virus, worden zij geplaatst in de isolatiefaciliteit, zei de infectioloog, gisteravond, tijdens de COVID-19-persconferentie.
In het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) zijn er twee tenten opgezet, die gebruikt worden als isolatieruimtes. Echter blijkt de capaciteit niet voldoende te zijn, waardoor het Outbreak Management Team (OMT) recent is overgegaan tot het weer openstellen van de isolatiefaciliteit te Residence Inn. Aan de hand van projecties verwacht het OMT dat de komende weken het aantal positieve gevallen hoog zal blijven en eventueel veel hoger zal liggen. Vrede legde uit, dat dit te maken heeft met het feit dat rond de feestdagen hoge transmissie van het virus heeft plaatsgevonden.
De infectioloog voerde verder aan dat de effecten van de reeds genomen maatregelen als een avondklok handhaven, het dichthouden van de scholen niet overnight te zien zullen zijn. Het duurt een week of twee om de werking van deze maatregelen te zien, waarbij duidelijk te merken zal zijn als het virus onder controle wordt gehouden en daarmee verdere verspreiding voorkomen wordt.
Ziekenhuizen in Paramaribo maken zich op om tussen de tien tot twintig plekken vrij te maken om eventuele COVID-gevallen op te vangen. Momenteel worden de COVID-patiënten alleen in het RZW opgevangen. Vrede gaf aan dat ze de reguliere zorg niet willen ontregelen. Indien alle gevallen slechts in het RZW worden opgevangen, dan zullen gezondheidsmedewerkers ook daarheen verplaatst moeten worden waardoor er een zekere personeelsdruk zal ontstaan in Paramaribo.
Volgens de infectioloog hebben artsen hem gerapporteerd dat personen die genezen zijn verklaard vaak genoeg van hun werkgevers verplicht een week of twee thuis moeten blijven. Hij legde uit dat wanneer personen ontslagen worden uit het ziekenhuis en of isolatie, zij dan niet langer infectieus zijn. Ze mogen dan weer hun normaal leven oppakken en gewoon weer aan het werk. Deze personen kunnen anderen niet meer besmetten, benadrukte hij.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald