– Coutinho nieuwe voorzitter Bankiersvereniging

Eblein Frangie, CEO van Finabank, heeft maandag de voorzittershamer van de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) overgedragen aan zijn collega van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho. Frangie heeft vijf jaar in het bestuur gezeten. Op de algemene ledenvergadering is verslag uitgebracht over 2019-2021. Het nieuwe bestuur van de SBV is bij enkele kandidaatstelling gekozen. De overige bestuursleden zijn: Keith Johnson topman van Republic Bank Suriname (vicevoorzitter), Percy Clenem, CEO Godo, (secretaris) en Rafiek Sheoradjpanday topper Hakrinbank (penningmeester).De leden hebben de uittredende voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering bedankt voor de manier waarop hij leiding heeft gegeven aan de vereniging. In de komende weken zal het nieuw aangetreden bestuur kijken naar voortzetting en aanvulling van het beleid dat de voorgaande jaren is uitgezet.“Belangrijk is dat we midden in de samenleving staan. Dat wij de samenleving kunnen informeren en als sector samenwerkingen onderling kunnen blijven garanderen, altijd ten voordele van de klant. Tegelijkertijd staan we er om de integriteit en veiligheid van de sector te garanderen”, laat Coutinho optekenen. …………


Lees verder