‘Corruptie moet eerst bij overheid aangepakt worden’

Het Nationaal Compliance Debat werd gisteren georganiseerd als laatste programmaonderdeel van de Nationale Compliance Conferentie (NCC). Procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, opende het debat met een toespraak over het belang van het bestrijden van witwassen (money laundering) en terrorismefinanciering.
De PG zei, dat Suriname sinds zijn toetreding in 1998, zich heeft opengesteld om besluiten die betrekking hebben op nationale wet- en regelgeving in de versterking van Anti Money Laundering (AML) en Countering Financing Terrorism (CFT), steeds ervoor heeft gekozen om uit te gaan van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).  De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), heeft zich volgens de PG in de loop der jaren, gecommitteerd om de 40 aanbevelingen te implementeren in de strijd tegen witwassen en terrorisme.
“Vanwege COVID-19 is er een achterstand ontstaan om zaken voor elkaar te krijgen die betrekking hebben op de evaluatie van Suriname. We hebben ook een nieuw kabinet dat zich moet inwerken in de materie om de uitgangspunten bij te stellen. Er is inmiddels een correspondentie opgestart met de CFATF om de verwachte evaluatie in maart 2021, verder op te schuiven. De CFATF heeft dit verzoek van verschillende landen ontvangen die in dezelfde situatie verkeren als Suriname”, aldus de PG. De PG zei tevens, dat er momenteel geldstromen zijn die behoren tot de informele geldsector.
Deze geldstromen kunnen voor problemen zorgen met betrekking tot de AML/ CFT-richtlijnen. “In Suriname moeten wij toegeven, dat er behalve de officiële geldstromen, ook nog onofficiële geldstromen zijn. Ik heb het met name over geldstromen die niet bij de fiscus geregistreerd staan, dat is voor mij de informele sector”, aldus de PG.
Gestructureerde en gestuurde corruptie
Volgens de voorzitter van het Project Management Team National Risk Assessement, Jennifer van Dijk-Silos, is er veel meer aan de hand met good governance als er wordt gesproken over drugs, illegale goudhandel, belastingontduiking en corruptie, want die zullen niet verdwijnen. “Er is ontzettend veel bribery, er is gestructureerde en gestuurde corruptie van bovenuit. Alles wat we meemaken in de afgelopen jaren, heeft te maken met bad governance en wil een overheid prudent zijn en vertrouwen krijgen, dan zal de overheid een rolmodel moeten zijn voor goodgovernance voor de private sector. Wat er dan zal gebeuren, is dat ze invloeden geeft naar die private sector, omdat mensen worden verleid om bribery activiteiten uit te spoken, om bijvoorbeeld een vergunning te verlengen of om iemand te faciliteren”, aldus Van Dijk-Silos.
Onafhankelijke compliancefunctie
De kick-off van de NCC 2020, ging afgelopen woensdag 4 november van start waarbij diverse sprekers hun visie op compliance hebben gegeven. Op donderdag 5 november gaf econoom en ex- Hakrinbank directeur Jim Bousaid, een workshop over het spanningsveld tussen Compliancy en Commercie. Bousaid zei, dat compliance in de afgelopen jaren binnen veel organisaties uitgegroeid is tot een zeer belangrijke factor. Verder gaf hij aan, dat de financiële sector daarbij voorop loopt, vooral door de sterke toename van reguleringsregels na de kredietcrisis, boekhoudschandalen, de terreuraanslagen van 11 september in New York en AML/CFT-regelgeving. Volgens Bousaid, moet de compliancefunctie onafhankelijk zijn en moet rechtstreeks toegang hebben tot de CEO en de Raad van Commissarissen. “De compliancefunctie behoort in een ‘lines of defence model’ tot de second line die toezicht houdt op het compliance gedrag van de first line zijnde lijnmanagers en op de primaire bedrijfsprocessen. Daarom is een compliance charter onontbeerlijk om de positieve van de compliancefunctie en van compliance officer te waarborgen. Het compliance charter regelt heel veel governance aspecten, dus compliance en good governance gaan vaak hand in hand”, aldus Bousaid.
Wet- en regelgeving
Suriname maakt deel uit van de wereld en daarom moet ons land gaan voor verdere ontwikkeling. Ons land, onze bedrijven en onze mensen, zijn op dit moment in onvoldoende mate bewust van de internationale en nationale compliance wet- en regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering en hebben zich voornamelijk laten stimuleren door externe internationale druk om te veranderen en te handelen conform de eisen. In het kader hiervan heeft Tabto Group N.V. op het gebied van compliance vanaf 2019 middels organisatieadvies, begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen ondersteund aan bedrijven – waaronder het notariaat, makelaars, banken en pensioenfondsen – om te voldoen aan de eisen van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering (AML) en Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID). TABTO wil hierdoor de sense of urgency bij allen in Suriname vergroten, ter bestrijding van deze criminaliteitsvormen.
Tijdens de kick-off van de NCC heeft de minister van Justitie en Politie tevens voorzitter van het Steering Committee, Kenneth Amok-si, namens de regering gesproken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het witwassen van gelden in Suriname. De voorzitter van het Project Management … ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname