CORRUPTIE BIJ EBS ONDER VERGROOTGLAS

In het kader van goed en deugdelijk bestuur kan een lid van de Raad van Commissarissen (RvC), geen werknemer zijn van de onderneming. Daarom kan er geen overeenkomst bestaan tussen de onderneming en de president-commissaris. Het raadslid kan te allen tijde ontslagen worden door de aandeelhouder. Een contract of verbintenis met de onderneming levert een conflicterend belang, waardoor het raadslid niet zou kunnen functioneren. Reden genoeg om door deze relatie het vertrouwen in het raadslid op te zeggen en deze te ontslaan. Er is een situatie ontstaan dat er geen checks and balances meer is. Er wordt ernstig afbreuk gedaan aan good corporate governance. Keerpunt is van mening, dat bestuur en toezicht houden, kwalitatief en integer, behoren te zijn. Er kan geen tijdelijke tolerantie zijn van iemand die niet aan de vereisten voldoet. Wanneer er harde verdenkingen van corrupte betrokkenheid of ondersteuning van corruptie zijn, is er geen overdrachtsperiode en verdient het Surinaams bedrijfsleven beter. Naar aanleiding hiervan was Keerpunt dan ook zeer verontwaardigd toen vicepresident Ronnie Brunswijk, in een video nader inging op de huidige positie van Andy Rusland als president-commissaris bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en stelde, dat Rusland er nog voor korte tijd is om projecten af te ronden. Volgens Brunswijk mag Rusland op basis van zijn contract, tot 2021 functioneren binnen de RvC van de EBS.  Met Rusland is afgesproken, dat hij eerst de projecten afrondt en daarna vertrekt. Inmiddels is duidelijk geworden, dat een RvC-lid geen contract krijgt en hij houdt zich ook niet bezig met projecten, dat doet de directie. Wij kunnen daarom stellen, dat ook Rusland als RvC-lid, niet gebonden is aan een contract en gerust kan vertrekken zonder enige onrust binnen de nieuwe raad te veroorzaken. Keerpunt is daarom van mening, dat de tijd is aangebroken, dat er schoonschip wordt gemaakt binnen de verschillende RvC’s, zodat er op de juiste wijze toezicht kan worden gehouden op het beleid van het bestuur/directie en de algemene gang van zaken betreffende de onderneming en alle bedrijven die met haar zijn verbonden. Wij hebben voorts vernomen, dat het in deze situatie gaat om de huidige RvC-leden van de EBS die niet willen, dat informatie naar buiten komt over corruptieschandalen binnen het bedrijf. Naar verluidt, is het bedrijf Olibis van Ottmar Sibilo, door Andy Rusland binnengebracht bij de EBS en heeft hierdoor eerder miljoenen USD’s verdiend. Het was daarom geen verrassing voor ons, toen wij afgelopen woensdag vernamen, dat er aangifte gedaan was tegen Andy Rusland en Ottmar Sibilo. Verschillende politici en activisten hebben het tweetal aangeklaagd bij de procureur-generaal.  Volgens verklaringen van medewerkers van de EBS, zijn zij op verschillende momenten getuige geweest van de wijze waarop door de directie en de RvC wordt samengespannen om corruptie te plegen. Alle feiten in de strafklacht tegen Sibilo en Rusland, wijzen erop dat er in dezen sprake is van corruptie en wel het gunnen van werkzaamheden van tientallen miljoenen USD aan het bedrijf Olibis.
Hierbij wordt misbruik gemaakt van de financieel slechte positie van de EBS om Olibis te kunnen selecteren, omdat alleen dit bedrijf zogenaamd een financieringsoptie kan aanbieden. Hierdoor wordt effectief het gehele aanbestedingsproces omzeild. In de aangifte is de conclusie getrokken, dat de door de RvC en directie gepleegde handelingen, de EBS en in het algemeen Suriname, grote schade opleveren. Deze handelingen kunnen worden aangemerkt als oplichting en zijn tevens in strijd met de Anticorruptiewet.
The post CORRUPTIE BIJ EBS ONDER VERGROOTGLAS appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname