Coronie beschikt weer over een arts en ambulance

Coronie beschikt per 1 november weer over een arts, die verbonden is aan de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Het district had langer dan een maand geen arts. Volgens districtscommissaris (dc) Maikel Winter, was het hoogtijd dat er één werd toegewezen aan het district. Er zijn ook gesprekken gaande met een gepensioneerde arts, die parttime zijn krachten zou willen geven in het district.
Door het vertrek van de Cubaanse artsen en verpleegkundigen op 23 september is er een tekort ontstaan aan specialisten die werden ingezet in de verschillende districten. Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, was er geen sprake van een tekort aan artsen in Suriname.
Niet lang daarna gaf Maureen Wijngaarde-van Dijk, onderdirecteur van de Medische Zending (MZ), aan dat er een tekort aan tien artsen is bij de gezondheidsinstelling. Er moet nog veel gebeuren om de tekorten aan artsen in Suriname weg te werken.
Het district beschikt nu wel over een ambulance. Het streven is om een tweede ambulance te hebben in het kokosdistrict. Er wordt nu naar de mogelijkheden gekeken. Dc Winter is in elk geval weer blij dat Coronie zal beschikken over de nodige medische voorzieningen.