Cornelis Waldi Doekhi (86) Paramaribo 22-3-2021

Paramaribo 1 april 2021
Heer, ik kom tot U,
hoor mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart

Verdrietig laten wij u weten, dat onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader na een kortstondig ziekbed kalm is heengegaan.

Cornelis Waldi Doekhi
                                                            op 86 jarige leeftijd

  Hij was een trouwe Lodge lid en had de hoogste rangorde.

Je leven is voor altijd, anders als je vader niet meer tastbaar in je leven is. Niet meer tastbaar, maar wel voelbaar in de herinneringen, die je aan hem hebt.

Soms doen, die herinneringen pijn, omdat je hem mist.
Soms doen, die herinneringen je goed, omdat je weet dat hij van je hield. Soms zijn, die herinneringen een hand op je schouder en helpen ze je om je leven zo zinvol mogelijk te maken.

                           Je leven is voor altijd anders geworden

Pa, Rust zacht
We zullen je missen

Cornelis Waldi Doekhi
geboren Paramaribo 25-1-1935overleden Paramaribo 22-3-2021

De uitvaart vindt plaats op donderdag 1 april 2021 bij de begraafplaats Rene’s Hof aan de Waakhuijzenstraat te Paramaribo.

Van 15.00 uur 15.30 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van onze vader Cornelis Waldi Doekhi. De afscheidsdienst is van 15.30 uur tot 16.30 uur. Aansluitend wordt onze vader Cornelis Waldi Doekhi dansend met Sherwood Brothers naar zijn laatste rustplaats gedragen.
De singi-bakana zal plaatsvinden op woensdag 31 maart 2021 van 18.00-21.00 uur in Lelydorperweg 189 te Lelydorp.

Wij vragen vriendelijk de Covid-19 maatregels in acht te nemen.

Op de dag van de uitvaart zal een link voor Live-stream beschikbaar zijn vanaf 13.30 uur.De inloggegevens zijn verkrijgbaar via de familie.

Namens de nabestaanden:Wim, George, Henna, Cynthia, Kenneth, Wilgo, Patricia, Marijke, wijlen Cliften+, Regillio, Winston, Wendel, Ewald, stiefkinderen, allen met hun partners, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl