Contradictie; Crematieoord te Uitkijk en Bier!

Een foto van het officiële startsein voor het aanleggen van buizen door de Surinaamse waterleidingmaatschappij, vertegenwoordigt door een paar hooggeplaatste regeringsleden (in uniform), verscheen in een van de internetdagbladen. Op deze foto is te zien dat er bij deze gelegenheid bier werd gesprenkeld.De vraag is of de personen op de foto wel degelijk op de hoogte zijn dat de aanleg van de buizen bij een crematieoord plaatsvindt. Het is alom bekend dat er meer Hindostanen, die de Veda’s als leidraad hebben, daar gecremeerd (zullen) worden. Volgens de voorschriften van de heilige Veda mogen er geen alcoholische en/of dierlijke producten genuttigd worden. In hoeverre zijn de regeringsgezinde personen op de hoogte van de voorschriften van de volgers van de Veda.In Suriname is het een fenomeen dat bij bijna alle openbare aangelegenheden, waarbij de aanzet wordt gegeven voor bouwprojecten, eerst bier te pas komt. De praktijk laat zien dat vele van deze projecten niet lang in stand gehouden kunnen worden door het gebrek aan achterstallige schoonmaak of reparatiewerkzaamheden. Kan dit misschien liggen aan het besprenkelen van bier? Zou het niet verstandiger en leuker zijn om in plaats van bier, bijvoorbeeld zoetwater te besprenkelen? Of een bloem te plaatsen/planten. Volgens de Veda’s wordt namelijk aangenomen dat zoetigheid voorspoed teweegbrengt.

Bovendien wordt het besprenkelen van bier geassocieerd met een bepaalde cultuur in Suriname, dit is echter niet bij alle culturen het geval. Zoetwater wordt door alle religiën en culturen aanvaard! Waarom bier dan? Als belijder van het Hindoeïsme vind ik bier niet een rein product om te gebruiken bij de start van bouwprojecten.

Verder wil ik het volgende opmerken: Bij de aanleg van een pijp van niet eens 50 meter waren er volgens die bewuste foto 15 aanwezigen. Waren zij echt allemaal nodig voor dat beetje werk? Hebben zij wat beters te doen? Gaat het eventueel om sensatie? Zou men niet kunnen volstaan met een bericht van de communicatiedienst?

Een idee:Het zou leuker zijn als de eerste aanleg van de waterleidingpijp door leerlingen van het voortgezet onderwijs van de buurt was gedaan. Ten minste zouden zij, als ze volwassen zijn, weten dat het geheel in stand wordt gehouden en zullen zij zich betrokken voelen in de ontwikkeling van hun omgeving en land.
Stichting ‘5 juni 1873’H.BiereNamasté (het licht in mij groet het licht in U!) ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com