Continuïteit dialysezorg topprioriteit ministeriële werkgroep

Er heeft op het ministerie van Volksgezondheid overleg plaatsgevonden tussen minister Amar Ramadhin en de ministeriële werkgroep ter regulering van de dialysezorg in Suriname. Topprioriteit op de agenda was het garanderen van de continuïteit van dialysezorg ten behoeve van de Surinaamse dialysepatiënt.
Deze zorg was mede vanwege de verouderde tarieven in een gevarenzone terechtgekomen. Als tussenoplossing wordt het huidige tarief met 50 procent verhoogd, waardoor er tijdelijk geen acute dreiging is van zorgonderbreking.
De werkgroep heeft vanaf haar installatie op 29 oktober met de vertegenwoordiging van verzekeraars en dialysezorgverleners geprobeerd om middels constructief overleg met input van alle partijen de kostprijs van deze behandelingen zo accuraat mogelijk te berekenen.
In de komende zes maanden zal de werkgroep onverkort doorwerken om kwaliteitsnormen vast te leggen en de berekende kostprijs hieraan te toetsen. Verder zal er worden gewerkt aan kostenverlagende maatregelen met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsnormen.
De werkgroep rapporteert op regelmatige basis de voortgang aan de minister van Volksgezondheid.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald