Consumentenkring toch blij:

‘We willen dat goederen tegen de juiste koers te koop zijn’
President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren op de regeringsconferentie meegedeeld, dat importeurs tegen de unificatiekoers van SRD 14,29 basis- en essentiële goederen mogen importeren. Dit zal ervoor zorgen dat de prijzen van deze goederen met 20 procent zullen dalen. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring (CK), zegt in gesprek met ., dat hij blij is met deze eerste stap van de regering, maar dat de CK ernaar streeft dat alle goederen in het land tegen de juiste koers te koop zijn. Alleyne geeft aan, dat de CK op de vergadering van de regering aanwezig was en geluisterd heeft naar de maatregelen van de regering om de prijzen van basisgoederen omlaag te brengen.
“We zijn blij met deze eerste stap en kijken uit naar de volgende stappen van de regering.
We hebben vernomen, dat enkele bedrijven al hun prijzen hebben verlaagd”, zegt Alleyne. Hij geeft aan dat de hoge prijzen niet altijd de schuld zijn van winkeliers, hoewel een paar volgens hem, wel overdrijven. Volgens Alleyne zijn de importeurs verantwoordelijk voor de prijs die uiteindelijk in de winkel komt. Hij geeft aan dat volgens Decreet E2a, er voor verschillende goederen winstmarges zijn vastgesteld waaraan importeurs en winkeliers zich moeten houden. ‘’Er is nu met de importeurs overeengekomen dat wanneer zij hun producten hebben ingeklaard, zij moeten uitrekenen hoeveel het product maximaal kan kosten in de winkel’’, zegt Alleyne.
Winkeliers die willen concurreren, kunnen besluiten om het product goedkoper te verkopen, maar weer anderen kunnen het iets duurder verkopen. “Als zij het maar niet duurder dan de maximale vastgestelde prijs verkopen, want dat mag niet”, stelt Alleyne. De controle zal volgens hem door de CK en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie geschieden. Alleyne legt uit dat de CK een vereniging is van consumenten, die als hoogste doel heeft haar leden bij te staan bij problemen met winkeliers en het bemiddelen in conflicten tussen consument en bedrijfsleven.
“Nationaal laten wij onze stem ook horen als zaken niet goed gaan. Maar vaak genoeg denkt men, dat wij de regering zijn. De regering is hoofdverantwoordelijke voor het beschermen van de consument. Wij houden slechts de vinger aan de pols. Als we voldoende leden hebben, kunnen wij de vinger net zo lang houden wanneer dat nodig is. We leveren kritiek en kijken waar we een bijdrage kunnen leveren”, aldus Alleyne.
-door Priscilla Kia-
The post Consumentenkring toch blij: .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname