Constitutioneel Hof doet 22 juli uitspraak inzake gewijzigde Amnestiewet

Het Constitutioneel Hof (CHof) zal op 22 juli tijdens een openbare vergadering een uitspraak doen over de gewijzigde Amnestiewet als deze wel of niet in strijd is met de Grondwet en of volkenrechtelijke overeenkomsten. Dit wordt een historisch moment, want het is voor het eerst dat het CHof een uitspraak zal doen.
Ondanks het CHof sinds 1975 is opgenomen in de Grondwet, is dit instituut pas vorig jaar ingesteld door president Desi Bouterse nadat het vorige parlement goedkeuring had gegeven aan de organieke wet om het CHof in te stellen. De leden van het CHof zijn op 7 mei 2020 beëdigd. Gloria Karg-Stirling is voorzitter van het CHof.
Vanwege dit historisch moment heeft het hof ervoor gekozen een aantal personen uit te nodigen om getuige te zijn van de eerste beantwoording van de eerste gedeponeerde vraagstelling, te weten de kwestie gewijzigde Amnestiewet. De pers mag het geheel ook verslaan.
Niet lang na de oprichting van het CHof heeft de toenmalige fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, samen met andere assembleeleden de gewijzigde Amnestiewet voor toetsing aangeboden aan het hof. Er waren een aantal overwegingen genoemd naar aanleiding waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet in strijd is met de Grondwet en andere verdragen.
Wanneer het CHof oordeelt dat er strijdigheid is met de Grondwet of een volkenrechtelijke overeenkomst, wordt de desbetreffende wet of een gedeelte daarvan geacht onverbindend te zijn (artikel 144, lid 3 van de Grondwet van de Republiek Suriname).
Daarom is het niet het hof dat een wet onverbindend verklaart (dus geen constitutieve beslissing van het hof ter zake), doch het is de grondwetgever zelf die aan de beslissing van het CHof het rechtsgevolg van onverbindend wording heeft gekoppeld (onverbindendheid ipso jure dus).
Het CHof bemoeit verder niet wat met het besluit wordt gedaan. Het instituut moet slechts aangeven als een wet of gedeelten van een wet strijdig zijn.
De Amnestiewet werd in 2012 gewijzigd. In mei 2020 had de NDP-fractie middels het aanbieden van een verzoekschrift en onderliggende documenten het CHof gevraagd om de gewijzigde Amnestiewet te toetsen. Er moest antwoord worden gegeven op de rechtsvraag of de gewijzigde wet in strijd is met de Grondwet en/of met enige volkenrechtelijke overeenkomst.
De zitting zal worden gehouden in het gebouw van het CHof op de hoek van de Watermolen- en Lim A Postraat. Vanwege de COVID-19-maatregelen kunnen niet veel personen erbij zijn.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald