Conservatorium levert tweede groep musici af

11/11/2020 10:01 – Audry Wajwakana

Saïda Tuinfort wordt de eerste student van het Conservatorium die afstudeert als Bachelor of Music in Education. : collectie Conservatorium Suriname  
PARAMARIBO – Het Conservatorium van Suriname bestaat woensdag negen jaar. Vanwege de Covid-19-pandemie is er geen feest bij de hbo-muziekopleiding, maar houden Andrew Kromodimedjo, Julian Anijs, D’Angelo Cabenda en Saïda Tuinfort hun generale oefening. Deze vier studeren op 27 november af, wat opnieuw een hoogtepunt is voor de opleiding.
Door het wegvallen van subsidiegelden, kon de huur voor het pand aan de Monseigneur Wulfinghstraat niet meer betaald worden en kampte de opleiding in het collegejaar 2017/2018 met accommodatieproblemen. “Sinds de opleiding aan de Metaalstraat is gevestigd, is de rust teruggekeerd. Het conservatorium maakt nu weer een bloeiperiode mee. Het zijn kleine stappen, maar het ziet er allemaal weer positief uit”, zegt Charmain Belfor, onderdirecteur Opleidingen, blijmoedig.
De directie van de hbo-muziekopleiding, onder leiding van Marcel Balsemhof, heeft alle reden om opgetogen te zijn, want na de tweede groep afgestudeerden volgt in februari 2021 de derde van vijf tot zes studenten. Ondanks dat het niet zo goed ging in 2018, hield het conservatorium de deuren open. Aan het begin van de Covid-19-pandemie waren de lessen even on hold gezet, totdat de docenten overgingen tot het aanbieden van onlinelessen.
Voor de muziekopleiding is het online aanbieden van lessen niet nieuw, omdat onder anderen de zangstudenten al enige jaren via Skype hun lessen aangeboden krijgen van buitenlandse (zang)docenten. Echter, het online aanbieden van lessen geldt niet voor alle vakken. Het vak Suri-muziek, waaronder de gamelan, baithak gana, inheemse muziek en afro-Surinaamse muziek vallen, kunnen praktisch niet virtueel verzorgd worden. Toch heeft de directie geen reden om te klagen. “We hebben het afgelopen schooljaar goed afgerond met hier en daar hiaten, die in het volgende collegejaar weer aan bod komen. We kunnen wel praten over een goed afgerond schooljaar ondanks de Covid19-situatie”, zegt Belfor.
Het Conservatorium Suriname is op 11 november 2011 opgericht door Ramon Williams en Albert Arens, na overleg met Raymond Sapoen, de toenmalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. De opleiding startte met 27 geselecteerde studenten. Het conservatorium telt nu 34 studenten. Voor het nieuwe collegejaar 2020-2021 zijn uit een groep van 46 aanmeldingen negen geselecteerd.
Het conservatorium biedt drie opleidingen: Bachelor of Music, waar de hoofdvakken zang, drum, piano (licht en klassiek) en gitaar (licht en klassiek) onder vallen, Bachelor of Music in Education, waar de student opgeleid wordt om in het onderwijs een volwaardige muziekpedagoog te zijn en de Associate Degree in Multimedia and Sound Technology (MM&ST). Deze opleiding is de jongste en leidt de studenten op tot geluidstechnicus (sound engineer).
MM&ST duurt tweeënhalf jaar. “We hebben de afgelopen aanmeldingsperiode opgemerkt dat de belangstelling het meeste uitging naar de opleiding tot sound engineer, maar gelukkig hebben de twee overige opleidingen niet minder belangstelling genoten. De diverse auditiecommissies, bestaande uit docenten, hebben met veel kunde de kandidaten geselecteerd, die grote kans hebben om de studie succesvol te doorlopen”, zegt Belfor. Voorafgaand aan de audities heeft de directie met elke kandidaat gesprekken gevoerd om na te gaan als de aspirant-student voldoende gemotiveerd is voor de bacheloropleiding.
De studenten die op 27 november afstuderen, kijken heel enthousiast naar de dag uit. Cabenda studeert af in klassiek gitaar. “Ik ben een beetje nerveus, maar bovenal enthousiast”, reageert Anijs, die in het vak gitaar licht zijn studie afrondt. Aanvankelijk was hij van plan na de middelbare school psychologie te studeren. “Maar ik slaagde niet gelijk van de middelbare school en in het jaar dat ik de examenklas over moest doen, hield ik me bezig met muziek. Toen ik slaagde, heb ik de keus gemaakt om mij te gaan verdiepen in mijn passie”, zegt Anijs. De turbulente periode die het conservatorium doormaakte, had geen invloed op zijn studie en motivatie. “Ik was altijd gemotiveerd en vastberaden om de studie af te ronden”, zegt hij.
Kromodimedjo studeert af in zang licht. Zijn studie op het conservatorium vond hij erg leerrijk. “Vóór mijn studie dacht ik altijd dat muziek slechts een hobby was, maar nu weet ik dat je er een business mee kan starten”, zeg Kromodimedjo. Tuinfort is de eerste die afstudeert als Bachelor of Music in Education. “Het geeft een speciaal gevoel om de eerste te zijn en hopelijk de weg te banen voor anderen, die na mij zullen volgen”, zegt de studente, die met behulp van haar moeder voor deze studierichting heeft gekozen. “Ik wilde altijd iets doen met lesgeven en daarnaast mijn muziektalent ontwikkelen. Deze studie leek voor mij een perfecte combinatie om dat te kunnen doen”, zegt ze.
Na haar afstudeerpresentatie gaat Tuinfort eerst uitrusten, waarna ze zal werken aan het ontwikkelen van creatieve projecten … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname