Confusion of is it conflict of interest?

Tijdens de campagne voering van de VHP in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 was de rode draad dat zij het anders zouden doen als ze regeermacht kregen. Ze wilden 28 zetels. Alles qua beleid en uitvoering van de regering Bouterse 1 en 2 zou totaal anders gedaan worden. Nieuw jasje, nieuw concept. Kortom: a bo seti!

President Chan Santokhi
Met fronsende wenkbrauwen, ook binnen de orde van advocaten, werd aanschouwd hoe een dag voor de beëdiging van President Santokhi, de toen nog geen first lady, Melissa Seenacherry werd toegelaten tot de orde van advocaten. Bij mij rees toen al de vraag hoe deze twee functies door één persoon zou worden uitgeoefend. De bestuurskundige August Boldewijn gaf in een interview aan welke taken en gebieden zijn toebedeeld aan een First Lady. Het sociale prevaleert boven alles. Ik vroeg mij bij haar toelating tot de orde van advocaten ook af, als de advocaat Melissa gratis juridische bijstand zou verlenen aan hulpbehoevenden.
Het moet duidelijk zijn dat bij het functioneren als first lady het uitvoeren van politiek bestuurlijke taken of welke andere taken dan het sociale niet zijn weggelegd. Hoewel er geen wet of regelgeving is welke dit aangeeft, kan gerust worden uitgegaan van een stukje gewoonte(recht) of good governance. Hierbij verwijst August Boldewijn ook naar de positie, het handelen en de gewoonten van eerdere first ladies.
Onze tot voor kort onbekende Melissa heeft wel een strategisch plan uitgevoerd, want een paar dagen na de inauguratie stapte ze in het huwelijksbootje en werd ze officieel First Lady. Ik ben daar heel bij om en feliciteer haar daarmee, want niet lang daarvoor had de presidentskandidaat Santhoki op een persmoment nog aangegeven op vragen van journalisten dat er geen First Lady was. Nogmaals gefeliciteerd.
Wat schetst mijn verbazing als er op verschillende fora berichten circuleren dat naast bovenstaande functies wordt aangegeven dat de huidige first lady ook adviseur is van de President en Chef-staf van het Kabinet. Ik zeg u eerlijk ik wilde het niet geloven, dus ging ik rechtop in mijn stoel zitten en zette de koffie weg. Het ligt waarschijnlijk aan mij, maar volgens mij is er hier iets serieus aan de hand. Denk met me mee: Dus de adviseur adviseert de President, welke het advies opvolgt en vervolgens de opdracht geeft aan de chef-staf voor de ten uitvoerlegging die wederom dezelfde adviseur is.
Het hek is van de dam, en eigenlijk totaal weggeslingerd, wanneer ik verneem dat deze zelfde first lady ook nog lid is van de raad van commissarissen bij een parastataal. Een parastataal bedrijf waar family and friends van de VHP op verschillende bedrijfsniveaus kind aan huis zijn. Surinamers, laten wij eerlijk zijn en onszelf de vraag stellen “if na law we law in a kondre dja”. Zoveel functies voor een persoon? First lady…… wie bent u? Wonder woman? Captain Suriname?
First lady, Adviseur van de President, Chef-staf Kabinet President, Advocaat, Lid Raad van Commissarissen Staatsolie….wat bent u nou eigenlijk?
Nee, ik weet het al!
U bent SUPER MELISSA. Zelfs een samensmelting van Angela Merkel, Margareth Tatcher, Condoleeza Rice en Hilary Clinton zou niet aan u kunnen tippen.
Tijdens de campangevoering van de Orange Movement was de rode draad, “wij gaan en zullen het anders doen” en “W’o set eng.” Wat bemerken wij na vijf weken nieuwe regering? Ai seti ja, maar met andere haviken. Is dit weer Bouta’s schuld? Het is zo bijzonder jammer President Santokhi dat zulke handelingen onder uw wakend oog gebeuren, erger nog dat dit uw goedkeuring draagt. Door zo te handelen en dergelijke goedkeuringen wordt Suriname internationaal te schande gezet. Gefeliciteerd met uw eerste officiële internationale daad. International oil companies like Apache and Exxon are watching. Of mag het accommoderen van family and friends wel bij Shell?
Vriendjespolitiek en het politieke regelwerk van de hoogste orde wordt openlijk tentoongesteld. Het gebeurt niet in een achterkamer, maar gewoon op het voorterras. Wordt dit bedoeld met transparantie en goede communicatie? Gelukkig hebben jullie 20 zetels en geen 28…….
Michael, de kritische burger

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News