Conceptwet Rechten Inheemse en Tribale volken ingediend

De oppositie-fracties van de NDP en de BEP hebben maandag opnieuw de conceptwet Collectieve rechten Inheemse en Tribale volken ingediend ingediend. De indieners zijn Jennifer Vreedzaam, Ronnie Asabina, Ilona Edwards, Wilsientje van Emden en Claudie Sabajo. Op 8 april 2020 werd de wet als initiatiefvoorstel ingediend door leden van het vorige parlement.Met de indiening van dit initiatiefvoorstel zet de oppositie de eerste stap binnen de wettelijke bevoegdheden om de wet zoals voorbereid met inspraak en voorstellen vanuit de Inheemse, Tribale volken en andere stakeholders, de maximale ruimte te bieden voor een parlementaire debat.Het is van groot belang en wenselijk dat zo spoedig de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken wettelijke te erkennen, te beschermen en die goed te regelen in de nationale wetgeving ter voorkoming van verdere bedreiging van hun woon- en leefgebieden, vinden de Assembleeleden. Het traject van bijkans vier jaren dat is afgelegd om te komen tot een gezamenlijk wetgevingsproduct kan gezien worden als een historische mijlpaal, stellen zij. De indieners verwachten een zorgvuldige behandeling en zien de agendering van deze initiatiefwet zo spoedig mogelijk tegemoet. …………


Lees verder