Commissie Rehabilitatie Alcoa-mijnen geïnstalleerd

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft de Commissie Rehabilitatie Alcoa-mijnen geïnstalleerd. Deze commissie is belast met het begeleiden en monitoren van het rehabilitatieproces van de Alcoa-mijnen.
De commissie zal de NH-minister ook moeten adviseren over mogelijke afwijkingen van milieuverdragen of plannen voorgesteld door de Suralco, schrijft NH in een persbericht.
De Commissie Rehabilitatie Alcoa-mijnen is ingesteld voor de periode van een jaar en is aangevangen op 1 november 2020 met de mogelijkheid deze periode naar gelang de noodzaak, te verlengen. De commissie is verantwoording verschuldigd aan de minister van NH.
Abiamofo benadrukte dat de instelling van deze commissie van essentieel belang is voor de waarborging van het milieu voor de volgende generaties. Voor de commissie is een immense taak weggelegd.
De commissie wordt voorgezeten door Asha Gemerts, waarnemend directeur van het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) en bestaat uit functionarissen van het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident, BIS, Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en NH.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald