Commissie ‘Geneesmiddelen’: Feiten die de minister anders ziet

In het artikel in van zaterdag 4 september is aangegeven, dat de minister van Volksgezondheid het volgende heeft gezegd over het bedanken door de Registratie Commissie Verpakte Geneesmiddelen: “Het ministerie heeft getracht de taken tussen de commissie en het bureau te verdelen, maar de commissie wilde deze taak van het ministerie overnemen en bepalen. Wij respecteren het besluit. Helaas had ik het anders gezien. Maar als ze niet verder willen moeten wij daar respect en begrip voor opbrengen”.De minister zou beter moeten weten. De Commissie heeft bij herhaling, mondeling en schriftelijk, ernstige bezwaren geuit tegen het willen toekennen van een cruciaal deel van haar taken aan administratieve medewerkers. Taken van de Commissie en haar secretariaat, i.e. het registratie bureau, zijn gebaseerd op de geldende wetgeving en de toepassing van internationale standaarden en richtlijnen. De minister heeft de commissie laten weten dit overbodig te vinden en persisteert bij de verdeling van taken door het ministerie, waarbij administratieve krachten op het bureau essentiële handelingen verrichten, zonder toezicht van de commissie. De Commissie heeft herhaaldelijk gewezen op de mogelijk ernstige gevolgen voor de geneesmiddelenvoorziening en de kwaliteit van geneesmiddelen. Met name het uitgeven van certificaten door het bureau voor gebruik bij de import van geneesmiddelen, zonder het nodige deskundige toezicht, vormt een risico.De regulatie van geneesmiddelen streeft naar het gebruik van geneesmiddelen met bewezen effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. De WHO onderscheidt hiertoe zeven institutionele voorzieningen, waarvan in Starnieuws twee bestaan: de Farmaceutische Inspectie en de Registratie van Verpakte Geneesmiddelen.. Echter, in de loop der jaren zijn deze twee voorzieningen steeds verder verzwakt o.a. door het ontbreken van adequate leiding en personeel. Als gevolg van deze situatie kan het risico van geneesmiddelen van slechte kwaliteit (‘substandard medicines’) en nepgeneesmiddelen (‘falsified medicines’) als onaanvaardbaar hoog worden beschouwd en is revisie van de regulatie een absolute noodzaak.In april 2021 heeft de Commissie aan de minister voorgesteld om te werken aan:  1. de versterking van het regulatie systeem (inclusief wet- en regelgeving en alle elementen van het regulatie systeem), te starten met de door PAHO aangeboden assistentie en middelen van een hernieuwde inventarisatie en op basis hiervan op te stellen ontwikkelingsplan, dat aansluit op regionale ontwikkelingen (CARPHA-CRS en PANDRH); en 2. het lokaal aantrekken van een apotheker, op professioneel aanvaardbare voorwaarden, die voor een langere periode (minimaal 3 jaar) dit proces wil aansturen, met als potentiële positie Hoofd van een op te richten Regulatie Bureau dan wel Autoriteit (dat een upgrade zal zijn van het huidige Registratie Bureau).Hierop is door de minister nooit gereageerd. De commissieleden die nu bedankt hebben kunnen bogen op aanzienlijke collectieve know-how en expertise in zowel de publieke als particuliere sector, nationaal én internationaal, alsmede op bestuurlijk en management gebied. In de afgelopen maanden is een hecht en deskundig team gevormd dat gemotiveerd was om in samenwerking met alle betrokken partijen de geneesmiddelen regulatie op het vereiste niveau te tillen. De minister heeft dat echter anders gezien. Rob Verhage, ex-voorzitter Registratie Commissie Verpakte Geneesmiddelen