Commissie bezig met oplossen veevoer-probleem

De commissie duurzame oplossing veevoeder problematiek is samen met de sector bezig met oplossingen van het acute voerprobleem. Zo worden omstreeks 12 en 15 december grondstoffen van de voerfabrikanten verwacht, welke het tekort van buitenlandse grondstoffen oplost. Voor wat betreft de lokale grondstoffen, wordt door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij gesproken met rijstverwerkers om voor deze periode wat extra grondstoffen aan te leveren. Verder zal er aan kwekers/ondernemers die uit Guyana/ Trinidad of elders uit de regio veevoer willen importeren terstond toestemming/vergunning worden verleend. Zij moeten uit eigen middelen de importeren realiseren. Dit zegt commissievoorzitter Pertab Bissumbhar.

Het tekort van veevoer is ontstaan door de volgende redenen:
1. Het inzetten van meer slachtkuikens dan normaal (waarschijnlijk inspelend op de grotere vraag in de maand december)2. Het tekort aan lokale grondstoffen (met name breukrijst en slijpmeel)3. Een vertraagde aanvoer van grondstoffen als gevolg van de vertraagde bestellingen (door tekort aan valuta) en vertraagde aankomst van schepen.Ook is het gebruikelijk dat de veevoerfabrieken op basis van hun kennis over de vraag naar grondstoffen voor veevoer die uit het buitenland afkomstig zijn, in bepaalde hoeveelheden inkopen en opslaan en deze ruim van tevoren inkopen. Een buitensporig verhoogde inzet van kuikens kan dus niet zo snel geaccommodeerd  worden.Vanwege de grotere vraag zijn de veevoerfabrieken sneller door hun voorraden heen maar geschiedt de aanzuivering van grondstoffen niet snel genoeg. Het tekort aan de lokale grondstoffen speelt hierbij ook een belangrijke rol .

De commissie onderzoekt hoe er op korte termijn meer rijst geplant kan worden, specifiek voor de veevoerindustrie.Ook wordt er met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gesproken om in de pakketten die door de regering worden verstrekt, Surinaamse kip te doen opnemen. Met de regering is afgesproken in januari 2021 een totaal plan van aanpak te bespreken, waarbij de productie van mais en soja lokaal ook uitgezocht en op haalbaarheid bekeken zal worden.  De commissie is druk bezig om het probleem op te lossen en ziet reacties via whatsapp op het onderstaand nummer (8823356) uit de samenleving tegemoet. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com