COMMENTAAR: Zorgvuldigheid

14/01/2022 12:00


 

DE AFGELOPEN DAGEN zijn in verschillende publicaties van een lokale nieuwssite artikelen verschenen over klachten van minstens één vrouwelijke patiënt over oneerbare en onethische handelingen die jegens haar zouden zijn gepleegd door een huisarts. In eerste instantie heeft het medium vanwege de gevoeligheid van de zaak volgens goed gebruik getracht de identiteit van de medicus zo goed als mogelijk te beschermen.

In een reactie op hetgeen was gepubliceerd, deed minister Amar
Ramadhin van Volksgezondheid aan de desbetreffende nieuwssite
mededelingen over de vroegere functies van de medicus. Op basis van
die informatie is het zelfs voor niet ingewijden te achterhalen om
welke persoon het gaat. Deze onzorgvuldigheid mag de bewindsman
ernstig worden aangerekend, vooral vanwege het feit dat hij zelf
medicus is en dient te beseffen welke schade de ernstige
aantijgingen van patiënten kunnen aanrichten aan de reputatie van
zijn collega. Te meer daar er nog geen onderzoek is gedaan naar de
klacht tegen de huisarts.

Behalve minister Ramadhin gingen deze week ook andere
regeringsinstanties de mist in als het gaat om zorgvuldigheid en
bescherming van de privacy van burgers. Zo maakte de vicepresident
een video-opname over een partijgenote die zich in een kennelijk
moeilijke emotionele situatie bevond en stuurde het filmpje de
wereld in. Zo gaan verantwoordelijke leiders niet om met het leed
van anderen. Foei toch!

Als klap op de vuurpijl stuurde de Communicatiedienst Suriname
(CDS) gisteren een mededeling naar de pers naar aanleiding van een
publicatie van één van haar medewerkers. In het bericht van de
medewerker werden zeer ernstige aantijgingen gedaan aan het adres
van de directeur en een onderdirecteur van CDS.

Kennelijk met de bedoeling de pers ervan te weerhouden het
bericht van de CDS-medewerkster te publiceren, deed CDS
mededelingen die liever achterwege hadden kunnen blijven. Terwijl
CDS aangaf “onder geen enkel beding details rondom ons personeel”
te bespreken werd juist het tegenovergestelde gedaan. Verder werd
aangegeven dat de CDS “het welzijn en de privacy van al onze
medewerkers bijzonder hoog in het vaandel” houdt.

“Wij blijven van onze kant pogingen ondernemen die ertoe moeten
leiden dat de nodige hulp wordt geboden, waar en indien nodig.
Tegelijkertijd zijn de bevoegde instanties ingeschakeld. Eenieder
verdient bescherming. Ook tegen zichzelf”, stelde de CDS verder.
Met deze passage doet de communicatiedienst mededelingen over de
mogelijke geestelijke gesteldheid van haar personeelslid. Er had in
deze meer zorgvuldigheid moeten worden betracht ter bescherming van
de privacy van de persoon om wie het gaat.


 
Tweet