COMMENTAAR: Zelfde toneel, andere acteurs?

04/09/2020 12:00
 
SINDS DE NIEUWE regering op 16 juli is aangetreden, is er geen dag of week voorbij gegaan of de samenleving werd verrast met besluiten, standpunten en gedragingen van haar exponenten die in schril contrast staan met wat zij destijds als oppositieleden hadden ingenomen. Er werd terecht geklaagd over nepotisme en discutabele benoemingen op cruciale posten binnen de regering en publieke sector. Het instellen van presidentiële commissies tijdens de vorige regering, die door de oppositie betiteld werden als superministeries die de positie, taken en beleidsbepalende bevoegdheden van de daadwerkelijke departementen uitholden, is nog vers in het geheugen.
Vóór de verkiezingen is het electoraat voorgehouden dat er zou worden afgerekend met onbehoorlijk bestuur. Corruptie zou rigoureus worden aangepakt en alles dat maar een zweem had van corruptie of onrechtmatige beoordeling van personen, bedrijven of organisaties zou worden onderzocht. Van enige invulling van die beloften of serieuze pogingen daartoe is helaas tot nu toe bitter weinig te merken. Integendeel wijst alles erop dat het corruptiegevoelig beleid op verschillende beleidsgebieden gewoon wordt gecontinueerd. Alleen met andere spelers. Waren deze zaken in de regering of bij regeringsbesluiten te merken, schijnt dat nu ook door te sijpelen naar de coalitie in het parlement.
Parlementariërs uit de vorige oppositie die fel hebben geprotesteerd tegen controversiële besluiten of beleid van de regering-Bouterse schijnen nu stekeblind en Oost-Indisch doof te zijn voor soortgelijke zaken bij de huidige regering. Bij verdachte corruptiegevallen werd destijds constant trammelant gemaakt in het parlement en werd de regering het vuur na aan de schenen gelegd. Er werd geroepen om onderzoek van het Openbaar Ministerie. Naschoolse Opvang, Carifesta en de aankoop van de ambassade in Parijs zijn daar enkele voorbeelden van.
De VHP heeft zelfs aangifte gedaan tegen toenmalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wegens vermoedelijke overtreding van de wet op de Staatsschuld. Correct overigens. Als je sterke vermoedens of aanwijzingen van een strafbaar feit hebt, dien je dit op een correcte wijze aan de justitiële autoriteiten voor te leggen. Vermoed wordt dat zij hebben samengespannen en zich hebben schuldig gemaakt aan aanbestedingsfraude. De verbazing in de samenleving is dan ook groot dat nog voordat het Openbaar Ministerie één onderzoek handeling heeft gepleegd in deze zaak vicepresident Ronnie Brunswijk in het parlement komt met een uitleg dat alles volgens de juiste regels heeft plaatsgevonden.
Nog verbazingwekkender is de toon van VHP-assembleelid Mahinder Jogi die daarop inspelend in woorden van gelijke strekking stelt het meer dan erg te vinden dat burgers van goede naam met dergelijke aangiften worden gecriminaliseerd. Ook in dit geval is het van belang dat het Openbaar Ministerie alle ruimte krijgt om onafhankelijk onderzoek te doen en op basis van het onderzoeksresultaat de juiste beslissingen te nemen. Uitspraken in het parlement of op andere fora om justitie kennelijk te ontmoedigen haar werk te doen of te beïnvloeden dienen krachtig te worden afgewezen. Zijn er in dit specifiek geval zakelijke belangen die via de politiek veiliggesteld moeten worden? Hebben we te maken met hetzelfde toneel, maar andere acteurs?
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname