COMMENTAAR: Zeg nee!

25/05/2021 12:00


 

ER HEERSTE ÉÉN jaar terug een sfeer van euforie in Suriname. Er was gekozen voor nieuw leiderschap en de slopers – de regering-Bouterse/Adhin – zou niet meer terugkeren. De VHP van de sterke Chandrikapersad Santokhi en de Abop zouden de ontwikkeling van het land planmatig aanpakken en de bevolking zou over een jaar een ander Suriname tegemoet kunnen zien.

Enkele maanden verder – 12 juli – werd het regeerakkoord
getekend en de regering zou beginnen. Het is niet eerlijk om te
doen alsof er sindsdien niets is gebeurd, dat is niet zo. Er is met
prudent financieel beleid structuur gekomen in het financieel
beheer van de overheid en er zijn harde noten gekraakt. Wat wel zo
is, is dat er veel meer was beloofd, maar de beleidsmakers zeggen
dat ze niet wisten dat wat ze zouden aantreffen zo erg zou zijn.
Dus zelfs daarvoor begrip, immers het zijn geen makkelijke
kwesties, maar zaken die diepgaande analyses van ter zake
deskundigen vragen.

Maar en er is een levensgrote maar; het volk heeft ook de
corruptieve handelingen van de vorige regering weggestemd. Immers,
er is door de VHP ook actie gevoerd tegen het beleid van Bouterse
om familie en vrienden te accommoderen in posities in het land. Ook
het getekend regeerakkoord staat vol van kreten als “eenheid in
beleid”, “depolitisering van functies en ministeries” en een
“ethische code voor ambtenaren en staatsdiensten”. Deze regering
zou – op papier in ieder geval – zodanig regeren dat de burger zich
moraal ethisch gesterkt zou voelen.

En de eerlijkheid moet ook de regering gebieden toe te geven dat
vriendjespolitiek achterwege laten, toch wel een heel stuk
makkelijker is dan het financieel-economische debacle van het land
oplossen. Dat vereist alleen maar veel politieke wil en uit zich in
het niet aannemen van grote lappen grond: zeg nee. Het niet
benoemen van vrouw en kinderen op het kabinet: zeg nee. En het niet
benoemen van jouw jongere broer in de rvc’s van Havenbeheer, SLM,
EBS en Staatsolie en aanstellen als directielid bij de EBS en
benoemen tot voorzitter van het stichtingsbestuur bij Herkeuringen
Motorrij- en voertuigen Suriname: zeg nee!

Eén woord van drie letters die vaker zou moeten worden gebezigd
om het geloof in land en volk niet te verliezen. Hoe moeilijk kan
het zijn om te zeggen: nee! Wat nog erger is, is de onwil om de
fout in te zien. Santokhi zegt in gesprek met de Ware Tijd
dat hij dacht dat nepotisme is “als alleen eigen familieleden in
vooruitgeschoven posities worden benoemd”. Brunswijk zegt in
woorden van gelijke strekking: “mijn broertje kreeg er maar
vijf”.

Met andere woorden, de twee hoogste functionarissen in Suriname
zijn niet bereid af te stappen van deze manier van slecht bestuur.
Het ironische is dat zij weigeren te doen wat in de ogen van de
gemeenschap goed is, maar wel van de samenleving verwachten in te
zien dat zij voor het volk hun uiterste best doen. Dat is de
intelligentie van de bevolking om zeep helpen en dat na amper één
jaar.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname