COMMENTAAR: Wisseling van de wacht

07/12/2020 12:00

 
DE SURINAAMSE ZWEMBOND heeft een nieuw bestuur. Clyde Ford won met zes tegen vier stemmen de verkiezingen van Saskia Bendter. De nieuwe leiding heeft grootse plannen. Belangrijk is dat Ford de nadruk legt op samenwerking. Immers, succes kan vooral worden bereikt als het beleid duidelijk is en op een breed draagvlak mag rekenen. Daarnaast is ook transparantie belangrijk en ook dat belooft Ford.
Een belangrijk aspect dat het nieuwe team niet uit het oog mag verliezen is decentralisatie van de zwemsport. Het ‘top’ zwemmen concentreert zich vooral in Paramarib o, terwijl er in de districten ook talent is. Een goede aanpak en begeleiding zijn vereist om dat talent te ontwikkelen. Het bestuur zal alle zeilen moeten bijzette n om dit mogelijk te maken. Begeleiders liggen immers niet voor het oprapen en het is bekend dat mensen naar het binnenland en de districten krijgen haast onbegonnen werk is.
Elke bestuurder – vanaf het hoogste gezag in het land tot mensen in de leiding van bijvoorbeeld sportbonden en clubs – moet bereid zijn de samenleving zoveel mogelij k bij zijn beleid te betrekken. Het is belangrijk in de sport dat het publiek van wie men grotendeels afhankelij k is, regelmatig te informeren over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Goede communicatie met de media is daarbij belangrijk.
Het gebeurt nog vaak dat mensen in een leidinggevend e functie bij een sportorganisatie lange tenen hebben en weigeren te praten met een journalist van wie bekend is of vermoed wordt dat hij zich kritisch opstelt. Dat kan zijn naar een bestuur of een individu, een bestuurder dus. Het aanstellen van een woordvoerder voor de zwembond moet daarom niet als luxe gezien worden. Dit is eerder al herhaaldelijk door diverse media aangekaart.
In dit commentaar is het woord ‘transparantie’ al gevallen. De Ware Tijd heeft vaak tevergeefs geprobeerd contact te krijgen met het nu teruggetreden bestuur van de Surinaamse Zwembond over de toen nog op handen zijnde verkiezing en start van het zwemseizoen. Alles leek in een waas van geheimzinnigheid gehuld en pas nadat een nieuw bestuur was gekozen kwam het nieuws van de verkiezing naar buiten. Waarom mocht de samenleving niet weten hoeveel kandidatenlijsten waren ingediend en wie werden voorgedragen? Het wekt bevreemding dat Ford na zijn verkizing stelt dat hij door zijn voorganger was aangezocht. Van onderonsje s moeten wij het niet hebben.
Maar ook de tegenkandidaat-voorzitter gaat niet vrij uit. Zij had het publiek deelgenoot kunnen maken van het voornemen van haar en haar team en om inzicht te geven in het voorgestane beleid. Zo als het nu gegaan is verdient geen schoonheidsprijs. We gaan niet zover om Ford en zijn team een valse start te verwijten, maar houden het op schoonheidsfoutjes. En die kunnen gecorrigeer d worden.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname