COMMENTAAR: Verwarring groeit

13/10/2021 12:00


 

DE VERWARRING ONDER de bevolking om zich wel of niet in te laten enten tegen Covid-19 wordt steeds groter nu ‘verontruste burgers, vakbonden en kerkgemeenschappen’ hebben besloten zich openlijk te verzetten tegen dwang om zich te laten vaccineren. De groepen hebben gevraagd om dialoog met de regering hierover, maar die heeft niet gereageerd. In een petitie aan de president is gewezen op discriminatie op de werkvloer, omdat werknemers worden verplicht zich te vaccineren op straffe van ontslag. Ook wordt er geen rekening gehouden met recht en regelgeving.

Door voorbij te gaan aan het verzoek van belanghebbenden laat de
regering een mogelijkheid schieten om sterke argumenten te plaatsen
tegenover de inzichten van de burgers die zich verzetten tegen
vaccinatie. Het lijkt een goed idee voorstanders nog eens duidelijk
te maken waarom vaccineren belangrijk is. De houding van het
negeren door de regering getuigt niet van wijsheid maar voedt juist
de onvrede en wakkert confrontatie aan. In een situatie van
levensbelang kan het dus absoluut geen vruchten afwerpen wederzijds
een vijandige houding aan te nemen.

Door op haar strepen te blijven staan werkt de regering er –
bewust of onbewust – aan mee dat met name in kerkgemeenschappen
spanning en verwarring ontstaat tussen gevaccineerden en
niet-gevaccineerden. Gelovigen en sommige anderen nemen de Bijbel
in de hand om hun gelijk of het in hun ogen ongelijk van anderen
aan te tonen. Het spreekt vanzelf dat vaccinatie niet in het Boek
is aangehaald als discussiepunt, maar kenners van geschriften
zullen bij een speurtocht door de Bijbel nuances vinden of juist
niet om hun goed- of afkeuring over vaccinatie in een bepaald jasje
te steken. Dat kan verwarring veroorzaken, want het zijn allemaal
christenen die juist een houvast zoeken om hun punt te maken.

De kerk en de Bijbel zijn voor een aanzienlijk deel van de
wereldbevolking steunpilaren bij maatschappelijke vraagstukken. In
Suriname hebben sommige kerkleiders zich duidelijk uitgesproken
tegen vaccinatie met het gevolg dat zij nu met voorstanders in
aanvaring komen wat dan ook weer volgers van de geestelijke leiders
in verlegenheid kan brengen. Want aangezien Covid- 19 zonder
aanzien des persoons toeslaat, gaan mensen geen steun vinden bij
stervelingen als hen zelf en komen daardoor alleen te staan.

Tegenstanders van vaccinatie moeten daarom niet met de harde
hand worden aangepakt. Stevige discussies tussen de twee groepen in
de (sociale) media kunnen laten zien naar welke kant de balans
uitslaat. Wie weet hoeveel antivaxxers of twijfelaars door die
openbare opinievorming alsnog over de streep kunnen worden
getrokken.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen