COMMENTAAR: Vertrouwen

02/09/2020 12:00
 
HOE LANGER DEZE regering aanzit hoe meer het vertrouwen daalt dat kiezers op 25 mei hebben gegeven aan een andere coalitie dan de NDP. Burgers vinden dat beloften niet worden nagekomen. Wat niet aan het volk was beloofd is het nepotisme, ofwel de vriendjespolitiek, dat hoogtij viert bij het aanstellen van personen in functies, soms zelfs tegen bestaande regels, zoals statuten, in. Niets wijst er op dat ondanks de onvrede bij de kiezers, de benoemingen (zullen) worden teruggedraaid. Dit, terwijl bij haar aantreden de regering bij monde van president Chandrikapersad Santokhi had beloofd te zullen luisteren naar het volk.
Het bedrijfsleven en vakbonden worden door het regiem tegen de haren in gestreken omdat invoering van de government take niet met hen is gecommuniceerd. De grootste zorg van financieel deskundigen is het ontbreken van samenhangend beleid. Het staat onomstotelijk vast dat bij de verkiezingen van 25 mei nadrukkelijk is besloten om “voor iets anders te kiezen” en het NDP-beleid af te wijzen.
Het toenemende ongeduld bij de samenleving is dus begrijpelijk omdat de verarming snel om zich heen grijpt, terwijl vertrouwen is gegeven aan een coalitie die orde op zaken zou stellen. Een van de fundamentele eisen is de ‘financieel-economische chaos’ weer op normaal spoor te brengen. Toegegeven: die is heel groot en dat er tijd nodig is om zaken op de rails te krijgen is begrijpelijk. Maar de wrevel wordt aangewakkerd door de manier waarop zaken worden aangepakt.
Door de coronapandemie is een complete ontwrichting ontstaan waartegen Suriname niet is opgewassen. Tekort aan beschermingsmateriaal voor de zorgsector, in het bijzonder verplegend personeel en medici, (dreigend) tekort aan IC-apparatuur en aan opvangfaciliteit voor besmette personen plaatsen de gezondheidszorg onder druk. Verpleegkundigen in de voorlinie hebben een petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk over de werkomstandigheden en werktijden die hen slopen en hun privé leven ernstig aantasten.
AZP-directeur Claudia Marica-Redan heeft bevestigd dat verpleegkundigen besmet zijn geraakt met het virus. Haar toezegging dat er alles aan gedaan zal worden om de werkomgeving veilig te houden, gaat niet ver genoeg. Draaien om de hete brij brengt het leven van verpleegkundigen en medici in gevaar. Alsof dat niet erg genoeg is, kampt de regering met burgerlijke ongehoorzaamheid van grote groepen personen die de lockdownregels al dan niet moedwillig overtreden. Deze verwerpelijke houding kan mogelijk toegeschreven worden aan gebrek aan daadkrachtig optreden van de regering, die halfzachte maatregelen neemt.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname