COMMENTAAR: Sportsuccessen overschaduwd

07/06/2021 12:00


 

DE UITSLUITING ZATERDAG van de Surinaamse Zwembond (SZB) bij de stemming tijdens het wereldcongres van de Internationale Zwemfederatie (Fina) is een smet op internationale sportsuccessen van Suriname de afgelopen week. De glans die voetbalarbiter Zachari Zeegelaar, atleet Miguel van Assen, de nationale voetbalselectie en Jaïrzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik in deze benarde en moeilijke tijd aan Suriname hebben gegeven ebt daardoor een beetje weg.

Bij de SZB heerst er al maanden een bestuurscrisis, omdat twee
personen de voorzitterspositie claimen: Clyde Ford en Maureen
Benschop-Abel. Zij hadden zich als vertegenwoordiger van Suriname
opgegeven voor het congres, maar mochten slechts als toehoorder
meedoen. Op een virtuele algemene ledenvergadering (alv) eerder dit
jaar werd Ford, amper twee maanden na te zijn gekozen, alweer
afgezet door de leden. Vijf van de zeven bestuursleden zeggen niet
meer onder hem te willen werken.

Het is bekend dat overkoepelende internationale organen zulke
zaken ernstig opvatten en vaak worden hierom organisaties
uitgesloten. Het bewijs hierover is zaterdag geleverd tijdens het
Fina-congres. Het doet goed dat Ford zegt gehoor te willen geven
aan de oproep van de Fina om tot een oplossing te komen. Maar het
is nauwelijks te begrijpen dat dit soort zaken zich nog steeds
voordoen. Dit is weer een bewijs dat veel bestuurders het eigen
belang stellen boven het algemeen (sport) belang.

De vraag mag worden gesteld waarom er na vier maanden nog geen
oplossing is in het conflict bij de Surinaamse Zwembond temeer daar
bestuurders toch moeten weten hoe in dit geval de Fina met deze
soort zaken omgaat. Maar vooral belangrijk is dat het vooral de
sporters zijn die er onder lijden. De grootste oorzaken van deze
situaties zijn het acceptatieprobleem en het beschermen van
persoonlijk belang.

Voor de zwembond, de enige sportorganisatie in Suriname die met
Anthony Nesty een sporter heeft voortgebracht die het land op een
Olympische Spelen goud heeft bezorgd, is het een grote schande. De
‘bestuurders’ doen er goed aan zo snel mogelijk als volwassenen de
situatie op te lossen. Mensen moeten niet denken aan eigen gewin en
bereid zijn voor het grotere belang het hoofd te buigen en nederig
te zijn. Alleen op die manier kan talent (in de zwemwereld) worden
ontwikkeld. Als men er onderling niet uitkomt, kan een door beide
kampen gezamenlijk aangewezen bemiddelaar misschien de oplossing
zijn.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname