COMMENTAAR: Sportbeleving hervatten

11/10/2021 12:00


 

ALS DE VOORTEKENEN niet bedriegen zal binnen niet al te lange tijd weer intensief gevoetbald worden. De regering heeft toestemming gegeven dat de nationale vrouwenselectie zich mag voorbereiden op deelname aan de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap. Daarbij zal de SVB erop moeten toezien dat alle protocollen van de regering worden nageleefd. Dit wordt niet alleen een verantwoordelijkheid van het bondsbestuur en de technische staf, maar vooral van de spelers zelf.

Het lijkt erop dat de regering langzaamaan contactsporten weer
wil toestaan. Immers is ook toestemming gegeven voor een
drie-weekeindstoernooi van 3×3 basketbal. De SVB lijkt optimistisch
te zijn over hervatten van het voetbal op ‘grote schaal’, want de
bondsarts is gevraagd in contact te treden met de aangesloten
verenigingen om met hen de protocollen door te nemen. De bedoeling
is dat ze op basis van deze gesprekken alle zaken in orde zullen
brengen die hervatting van het actief voetballen weer mogelijk
moeten maken.

De SVB zou bij wijze van proef kunnen beginnen met een soort
warming-up toernooi. Terecht stelt de bond het verplicht dat om te
mogen meedoen, een speler volledig gevaccineerd moet zijn tegen
Covid-19. Steekproeven van de krant hebben uitgewezen dat slechts
bij een klein deel van de spelers dit het geval is. De clubleiding
zal een zware dobber hebben om sporters op andere gedachten te
brengen. Maar denkend aan de peptalks in de kleedkamer voorafgaand
aan een wedstrijd hoe die gewonnen kan worden, moet het mogelijk
zijn spelers te motiveren zich te laten vaccineren.

Nu er enig licht aan het einde van de sporttunnel is zouden ook
andere bonden van contactsporten kunnen overwegen te beginnen met
voorbereidingen om zodra de overheid toestemming geeft, wordt weer
snel te kunnen beginnen. Belangrijk bij de voorbereiding moet zijn
dat de leiding van bonden en verenigingen zich bewust zijn van hun
verantwoordelijk om toe te zien op naleving van de Covid
protocollen. Er zijn gevallen bekend waarbij men dit in het recente
verleden niet bepaald serieus heeft genomen. Er moet beslist
rekening worden gehouden met besmettings- gevaar. Dit kan worden
verminderd wanneer de vaccinatiebereidheid groter wordt.

Hiermee zal de druk op het zorgpersoneel, dat pas nog opnieuw de
alarmklok heeft geluid en zegt uitgeblust te zijn, ook afnemen.
Actieve sporters kunnen een belangrijke rol spelen en als rolmodel
fungeren om de vaccinatiebereidheid bij anderen te vergroten. Als
ze dit nalaten doen ze niet alleen zichzelf te kort omdat ze niet
mogen meedoen, maar ze helpen ook de weigeringen in stand houden
van mensen die zich niet willen laten vaccineren. Sporters, neem
dus je maatschappelijke verantwoordelijkheid en laat je vaccineren,
zodat, zodra het zover is, je direct weer het veld op mag. Er is
geen tijd te verliezen. Dringi dresi wakti siki. Voorkomen
is beter dan genezen, want het zou anders weleens te laat voor je
kunnen zijn.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen