COMMENTAAR: Spoor bijster

26/05/2021 12:00


 

DE REGERING IS het spoor bijster door het falen om de alom gepredikte eenheid en het onderlinge vertrouwen gestalte te geven. Het politieke verbond tussen de VHP, NPS, PL en Abop is danig aan het wankelen, wat de afgelopen dagen tot uiting is gekomen tijdens een protestdemonstratie. De sfeer was grimmig en gaf uiting aan de ontevredenheid onder delen van de bevolking over de gang van zaken in het land. Schokkend was het verzet van de leden van de politievakbond van wie de leiding zich in krachtige bewoordingen heeft uitgelaten over het uitblijven van realisatie van het wensenpakket.

Op een persconferentie heeft de regering gezegd het ongeduld van
de samenleving te begrijpen en de belofte gedaan zaken anders aan
te pakken. De pers maakte duidelijk dat de president geen nieuwe
gezichtspunten presenteert en de Communicatiedienst Suriname
herhaalt telkens het aangekondigde fresh capital, terwijl de
samenleving verder verpaupert.

De beweerde eenheid, vasthoudendheid aan normen en waarden en
openbaarheid van bestuur, houden niet langer stand. Rond de
benoeming van Leo Brunswijk tot directielid bij de EBS bleek de
kwetsbaarheid van de eenheid binnen de coalitie. Het hem toespelen
van tal van functies legde de zucht naar meer posities in één hand,
in het staatsbestel, bloot. De fracties van de NPS en VHP hebben
geëist de besluiten van de regering over Brunswijk terug te
draaien. Niets is zo lastig dan dat de voorkeurspositie van het
broertje van de vicepresident door bondgenoten ondeugdelijk is
verklaard.

Oorzaak van het probleem is de jacht naar posities in commissies
en raden van toezicht en raden van commissarissen na de verkiezing.
Een spannend moment is ook de stoelendans bij de keuze van
ministers. Belangrijk is dat de commissies en raden op hun
noodzakelijk bestaan worden doorgelicht, want ze zijn in grote mate
mede schuldig aan de chaotische administratieve organisatie.

Er zijn ook nog andere dieptepunten die de geloofwaardigheid van
de coalitie hebben aangetast. Opmerkelijk gaf Leo Brunswijk nota
bene in een sportprogramma bij de STVS, een opsomming van
blunders door de regering begaan, waarmee hij kennelijk de
criticasters, die zijn benoemingen aan de kaak stellen, de mond wil
snoeren. Een diepe wond is geslagen in “het optreden in
eenheid”.

Alsof dat niet genoeg is bracht hij in het programma M’manten
taki de VHP een zweepslag toe. De partij werd onaanvaardbaar gedrag
verweten door te speculeren op het vertrek van Abop minister Diana
Pokie en de bereidheid de post over te nemen. Dit is een ernstige
uitglijpartij van een bondgenoot die ernstige gevolgen kan hebben
voor de overlevingskansen van de coalitie.-.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname