COMMENTAAR: Schooljaar niet verloren?

03/06/2021 12:00


 

HET MINISTERIE VAN Onderwijs, Wetenschap en Cultuur probeert ondanks het gebrekkige onderwijs het lopende schooljaar toch nog tot een goed eind te brengen. “Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden”, zei minister Marie Levens dinsdag tijdens een persconferentie, waarin ze verzekerde dat dit absoluut geen verloren schooljaar is. Dat is leuk gezegd, maar gevreesd moet worden dat deze woorden de vader van de gedachte van de bewindsvrouw zijn en dat zij geen flauw benul heeft hoe ernstig de situatie in het onderwijs is.

Vooral in het lager onderwijs hebben kinderen enorme
achterstanden opgelopen waarvan het maar de vraag is of die de
komende jaren kunnen worden ingelopen. Op de scholen wordt steen en
been geklaagd dat vanuit het ministerie te weinig en inconsequent
instructies worden gegeven. Op sommige scholen heeft men zelf een
gedegen aanpak en worden lessen zo goed als mogelijk online of via
de app verzorgd.

Maar dat zijn uitzonderingen: op veel andere scholen gooien ze
er schijnbaar met de pet naar, waarschijnlijk mede door het
ontbreken van duidelijke instructies. Zo appte een juffrouw van OS
Blauwgrond maandag de ouders van haar leerlingen: “In verband met
de huidige situatie in het land, hebben wij besloten om het
afstandsonderwijs met één week (week 31 mei-4 juni) uit te stellen.
Wij drukken u op het hart om die week te gebruiken om veel te lezen
met uw kind.” Betwijfeld kan worden of de klassenjuf voor het
uitstel van het onderwijs toestemming heeft van het ministerie.

Feit is dat de kinderen dus weer een week les missen. Terwijl ze
al maanden slechts rekenen en taal krijgen. Andere vakken schijnen
niet belangrijk te zijn en de begeleiding vanuit de school blijft
over het algemeen uit. En dat is op de meeste scholen zo. Dit is
slechts een voorbeeld wat er momenteel allemaal misgaat. Op veel
scholen doet men maar wat, van een algemeen onderwijsbeleid is geen
sprake. Heel veel ouders vrezen dat hun kinderen later problemen
krijgen door al het onderricht dat ze nu al ruim een jaar
grotendeels hebben gemist.

Niet alleen door het gebrek aan onderwijs in de leervakken, maar
ook van de algemene vorming van het kind, die minstens zo
belangrijk is en ze nu, doordat de scholen zijn gesloten, ook
ontberen. Trouwens, daar hoor je de minister niet over. In veel
andere landen wordt nu al rekening gehouden met de effecten op
langere termijn. In Nederland bijvoorbeeld zijn al honderden
miljoenen euro’s gereserveerd om de komende jaren te helpen de te
verwachten problemen op te vangen.

In Suriname lijkt het onderwijsvraagstuk achteraan te staan in
de coronacrisis, het is geen prioriteit waar afdoende over wordt
nagedacht bij het ministerie. Ze zijn meer bezig met de
onderwijsvernieuwing, waarvan op wat mensen uit het onderwijsveld
en waarschijnlijk de minister zelf na, nog niemand veel van snapt.
Dus moet worden gevreesd dat het schooljaar wel degelijk zo goed
als verloren kan worden beschouwd. Het is te hopen dat er gericht
beleid zal worden gevoerd om volgend jaar de gevolgen hiervan zo
goed als mogelijk te beperken.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname