COMMENTAAR: Ruimtelijke ordening

28/10/2020 12:00

 
DE KLACHT VAN de burger Eugène van der San over vergunning voor een gebouw voor commerciële doeleinden in een woonwijk – Anamoestraat – is in haar aard niet nieuw. Veel meer burgers hebben eerder hun beklag gedaan over soortgelijke besluiten. Er zijn zelfs gevallen bekend van grote bouwwerken waarvoor geen vergunning is aangevraagd of waarvan de aanvrager niet aan alle voorwaarden heeft voldaan. Het ministerie heeft vaak als verschoonbaar verzuim aangevoerd dat het geen kader had voor landelijke controle.
Maar in dit geval noemt het ministerie van Openbare Werken het verstrekken van de vergunning voor het opzetten van een bouwwerk aan de Anamoestraat rechtmatig. Echter, Van der San betwijfelt of voldaan is aan de belangrijke voorwaarde van buurtonderzoek. Strikt genomen is niet het ministerie van OW de verantwoordelijke voor het doen van buurtonderzoek. Het is het districtscommissariaat dat daarop moet toezien en op basis daarvan een advies van bezwaar of geen bezwaar levert. In deze zegt OW dat er geen bezwaar was vanuit de buurt. Het is daarom van belang dat met een uitspraak van de rechter met de nadruk op het strikt naleven van vergunningsvoorwaarden een doorbraak komt in deze patstelling tussen burger en staat.
Een transparant, sluitend en betrouwbaar vergunningenbeleid moet gedragen en gedekt worden door nationale beginselen van de ruimtelijke ordening en milieu. De huidige regering is verantwoordelijk voor dat beleid. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, waar een dankbare taak ligt, is aan de Nationale Partij Suriname (NPS) toegewezen. De Israëlische specialist, professor Moti Kaplan, maakte enige tijd geleden in opdracht van de Surinaamse overheid een raamwerk voor duurzame planning en ontwikkeling. Mogelijk zit de roadmap die geproduceerd werd ergens in een lade. In elk geval is er al wat voorwerk gedaan en wringt de schoen weer eens bij de uitvoering.
Door het gebrek aan een gedegen wettelijke basis voor de ruimtelijke ordening heeft een aantal burgers in het noorden van Paramaribo de afgelopen jaren de moeilijke keus gemaakt hun woning te verkopen als gevolg van geluidsoverlast, het nachtleven en supermarkten die als paddenstoelen uit de grond verrezen. Van wat vroeger bekend stond als een rustieke omgeving is nu het lawaaierige ‘klein Brazilië’ over. Voor degene zoals Van der San, die er nog wonen, is van belang dat verergering wordt voorkomen. De ruimtelijke ordening moet dus dringend komen.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname