COMMENTAAR: Psychische aspecten

21/08/2020 12:00
 
DE GEZONDHEIDSAUTORITEITEN, ONDER wie de minister van Volksgezondheid, hebben de afgelopen dagen meer dan duidelijk gemaakt dat beheersing van de coronapandemie in Suriname bijna onmogelijk is geworden. Zorgpersoneel raakt overwerkt en oververmoeid en zorgverleners raken ook besmet met het virus, waardoor de druk op de menselijke capaciteit ook groter wordt.
Maar ook de opvangcapaciteit komt onder druk. Ziekenhuizen raken zo zoetjes aan vol en landelijk is van de 28 intensive care-plekken, die zijn gereserveerd voor Covid-19-patiënten, meer dan de helft bezet. Opschaling is vrijwel onmogelijk, omdat er ook voor andere medische gevallen IC-plekken beschikbaar moeten blijven.
Een lichtpunt in de dramatische coronasituatie is, dat er nog voldoende testmateriaal is en dat ook meer mensen getest kunnen worden. Echter, dit heeft ook een negatief element. Met meer testen die uitgevoerd worden, worden ook meer mensen positief getest. Zij moeten dus in coronazorg met als gevolg dat de druk op de ketel blijft. Het lijkt wel een vicieuze cirkel.
Nivellering van de pandemie lijkt nog lang niet in zicht. Maatregelen die door de autoriteiten zijn afgekondigd, hebben nog niet het gewenste effect. Burgers leggen nog op grote schaal de beschermende maatregelen naast zich neer en het samenscholingsverbod wordt bij het leven genegeerd.
In een poging de verspreiding van het zeer besmettelijke virus af te remmen, heeft de regering een totale lockdown afgekondigd van vrijdag acht uur ’s avonds tot zondag vijf uur ’s ochtends, 33 uren. De logica waarom de lockdown tot zondagochtend duurt, is niet helemaal duidelijk. President Santokhi zei bij het bekendmaken van de maatregel dat gebleken is, dat vooral in het weekend mensen feesten en bijeenkomsten met meer dan vijftig personen houden, wat de kans op verspreiding van het virus vergroot.
Hoe het ook zij, kortstondig of langdurig, lockdowns hebben altijd een negatief effect op de economische bedrijvigheid. Vooral kleine zelfstandigen en hosselaars, mensen die met hun economische activiteiten op dagbasis verdienen, zijn de grootste slachtoffers. Het niet hebben van inkomsten kan leiden tot frustraties bij kostwinners en gezinsleden, wat zich kan uiten in depressie, huiselijk geweld, criminaliteit of andere ongewenste situaties.
Oud-politieofficier Mark Karg heeft eerder deze week in een interview gewezen op de negatieve psychische aspecten van de coronacrisis. Als onderdeel van een urgentiecriminaliteitsplan zou ook aandacht moeten worden geschonken aan mentale zorg van getroffenen. Bij diverse gelegenheden hebben de autoriteiten de afgelopen maanden aangegeven dat er deskundigen beschikbaar zijn om professionele psychologische begeleiding te bieden aan burgers, die daar behoefte aan hebben. Hoe toegankelijk deze diensten zijn en in hoeverre burgers daadwerkelijk gebruik van maken is onbekend.
De autoriteiten zouden in het kader van de maatregelen, die worden afgekondigd, meer aandacht aan dit aspect van het coronavraagstuk dienen te geven om te voorkomen dat burgers psychische problemen hieraan overhouden, wat op de lange termijn tot ongewenste ontwikkelingen zouden kunnen leiden.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname