COMMENTAAR: Partijpolitiek

08/09/2021 12:00


 

PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI heeft in Nederland gezegd dat de VHP wordt klaargemaakt voor de volgende verkiezing “in 2025 of eerder”. Opvallend is dat hij het werkbezoek aangrijpt om een voor Suriname heel belangrijke mededeling te doen. Met deze verrassende uitspraak herhaalt de geschiedenis zich. Suriname is gewend geraakt aan mededelingen die politici doen in Nederland over ingrijpende aangelegenheden die van belang zijn voor politiek Suriname.

Het staat buiten kijf dat de stembusgang “in 2025 of eerder”
slaat op vervroegde verkiezingen. Het woordje ‘eerder’ laat daar
geen twijfel over bestaan. Maar waarom zou de regering, met VHP als
grootste partij, daartoe besluiten? Analytici zijn aan het denken
gezet waarom de verkiezing mogelijk eerder wordt gehouden.

Tegenover politieke partijen die doorgaans een armoedig bestaan
hebben en een ernstig gevecht leveren om instandhouding van hun
partij, is het een volstrekte verrassing dat de president over de
komende verkiezingen onzekerheid heeft ingebouwd. Kleine partijen
vallen vanwege een korte voorbereiding buiten de boot en de deuren
gaan slechts open voor de regeringspartijen, die er voor zorgen een
aantal populistische maatregelen te nemen die direct spreken tot de
verbeelding van de traditionele en zwevende kiezers.

Hemel en aarde worden nu bewogen op korte termijn een
geldspeling te hebben om het ontevreden volk gunstig te stemmen.
Daartoe lijkt het bezoek van de president aan Nederland onderdeel
te zijn van een scenario om de verdiencapaciteit te vergroten. Uit
een strategisch oogpunt kan het begrijpelijk worden geacht dat de
meer dan een handvol zware leningen die de regering hoopt te
sluiten voldoende soelaas bieden op korte termijn tot stabiliteit
van de economie te komen. Kiezers zijn geneigd recente, prettige
gebeurtenissen te onthouden en verder daarop te bouwen. Als het
moment daar is, is het klimaat gunstig vervroegde verkiezingen uit
te schrijven.

In de coalitie is de VHP de bovenliggende partij en op weg naar
meer groei zal geen (legaal) middel onbeproefd worden gelaten om de
leidende positite uit te buiten. De belangrijkste sleutel is bij de
VHP-minister van Financiën en Planning. Hij kan spreekwoordelijk
‘maken en breken’ en heeft de macht over beschikbaarstelling van
geld aan andere ministeries.

Santokhi heeft in Nederland zijn ambt op één lijn gesteld met
partijpolitiek. Sommige stromingen in Suriname hebben zich vaak
negatief uitgesproken over een president die tegelijk voorzitter is
van een politieke partij, zoals Santokhi. De Communicatiedienst
Suriname duidt het bezoek van hem aan Nederland aan als een
“politiek werkbezoek”.

De president heeft interne zaken van de VHP aangehaald en dus
had hij de partijpolitieke pet op. Dat is onverstandig. Hij is de
president van alle Surinamers, maar heeft zich hiermee niet als
zodanig gedragen. Het is onverteerbaar dat Santokhi een zuiver
partijpolitieke aangelegenheid op hetzelfde tijdstip laat
samenvallen met een ontmoeting met politiek Den Haag.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen