COMMENTAAR: Ontwikkelingsvisie inheemse dorpen

22/08/2020 12:00
 
HET IS EEN enorme schok voor de inheemsen in het dorp Matta dat kapitein Michel Karwafodi is vermoord. Wat een grotere schok was is dat zes jeugdigen uit het dorp de daad hebben gepleegd. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) geeft toe dat er veel veranderingen zijn in de dorpen en dat invloeden van buiten er debet aan zijn dat inheemse jongeren ontsporen.
Overal in de wereld staan tradities onder een vergrootglas en moeten traditionele leiders mechanismen zoeken om te overleven in een globaliserende wereld. Niet zelden gebeurt het dat jongeren het nut van eeuwenoude tradities niet meer inzien en dientengevolge ook geen respect meer hebben voor traditionele gezagdragers. In dit hele proces speelt ook veel meer omdat traditie een zet van waarden en normen herbergt die niet noodzakelijkerwijs meer aansluiten bij de realiteit van de jongeren.
Als je bijvoorbeeld geen mierenproef hebt doorstaan om de volwassenwereld in te gaan, heb je minder respect voor de gezagdrager die dat wel heeft moeten doorstaan. Of je hebt geen meetpunt meer van volwassenheid; ben je op de tiende, twaalfde of vijftiende volwassen? Kortom, het is moeilijk voor jongeren om in dit systeem waaraan enerzijds wordt vastgehouden en dat anderzijds niet meer relevant is, hun weg te vinden. De Vids geeft dan ook toe dat er binnen dorpen veel begeleiding nodig is om jongeren te helpen.
In het Wayanagebied is vorig jaar met behulp van de Nederlandse ambassade een project opgestart om na te gaan hoe de vele gevallen van zelfmoord en geweld in de Wayanadorpen een halt toe te roepen. Daar werden vooral het gebrek aan toekomstperspectieven en werk en isolatie genoemd als mogelijke redenen voor grensoverschrijdend gedrag.
De voorzitter van de Vids, Theo Jubithana, noemt ook het gebrek aan werkgelegenheid in de dorpen en de daardoor ontstane zee aan vrije tijd als reden dat zaken uit de hand lopen. Hij vraagt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij landbouwtrainingen geeft om jongeren te enthousiasmeren voor het planten. Hoewel dat zeker een goed initiatief zou zijn, moet de communicatie met deze groep opgestart worden om te horen wat ze zelf willen. Zeker in deze Covid-19-tijd is er misschien niet direct een gelegenheid om die wensen waar te maken, maar eventuele begeleiding in de dorpen zou dit zeker mee moeten nemen.
Het is belangrijk dat vanuit dit schrikmoment de motivatie wordt geput om de inheemse dorpen sociaal-maatschappelijke begeleiding te geven. Daardoor kunnen problemen in kaart worden gebracht om daarna samen met de autoriteiten en de inheemsen zelf een ontwikkelingsvisie te schetsen die oplossingen herbergt voor de schrijnende problemen in deze groep. Daarmee kan de eerste stap worden gezet om erger te voorkomen.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname