COMMENTAAR: Nationaliteit en sport

13/09/2021 12:00


 

PRESIDENT SANTOKHI HEEFT in Nederland gesproken over personen die in Suriname zijn geboren en hun kinderen die een vreemde nationaliteit hebben. Zij mogen kiezen voor het Surinaamse paspoort, met behoud van het Nederlandse, mits zij voor het nationaal belang van Suriname worden ingezet. Dit zou moeten gelden op alle gebieden. Beperken wij ons in dit commentaar tot de sport, dan mag verwezen worden naar de voetballers in diaspora die intussen Suriname hebben vertegenwoordigd tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden en de Gold Cup.

De aanpassing van de nationaliteitswet ligt bij de Staatsraad
voor advies en regelt wie in aanmerking komt voor de Surinaamse
nationaliteit, met behoud van de vreemde. De eindbeslissing ligt
bij de assemblee. In het verleden is daar gesproken over een
dubbele nationaliteit voor Surinaamse sporters. Vooral de SVB heeft
zich hier sterk voor gemaakt. Dit verbaast niet, omdat voetbal de
meest beoefende sport in ons land is. Redelijk wat talentvolle
voetballers van wie de roots van de ouders in Suriname liggen,
spelen in vooral Nederland. Suriname zou in die vijver makkelijk
kunnen vissen om het voetbal op hoger niveau te brengen, maar dat
mag niet eeuwigdurend zijn.

Met het door Santokhi genoemde nationale belang kan niet anders
bedoeld worden dan een toegevoegde waarde hebben. Maar hierbij is
voorzichtigheid geboden. Nadrukkelijk moet worden gekeken of het
niveau van sporters die in het buitenland spelen, echt niet of niet
voldoende aanwezig is in Suriname. Belangrijk is ook dat voorzover
er geen of onvoldoende kader is om verantwoord en kwalitatief te
werken aan het ontwikkelen van talent, dit moet worden ingehuurd
uit het buitenland en dan niet alleen voor voetbal.

De leemte zou kunnen worden opgevuld door een beroep te doen op
deskundigen in bijvoorbeeld Nederland voor het opzetten van
opleidingsinstituten om het niveau in Suriname verder op te
trekken. De huidige structuur om spelers van diaspora te laten
uitkomen voor Suriname is niet duurzaam en levert slechts korte
termijn succes op. Suriname heeft meer aan lange termijn planning,
ook op het gebied van organisatie, geld, vorming en opleiding, wat
beter aansluit bij het stelselmatig realiseren van de droom van de
Surinaamse jeugd om de top te bereiken. Het rendement komt niet van
de ene op de andere dag.

Ontwikkelen van diepgaande en brede inzichten hieromtrent moeten
zich niet alleen beperken tot de politieke agenda. Welvaart en
welzijn van de jeugd zijn heel belangrijk. Uitsluitend diaspora het
werk voor Suriname laten doen zou op den duur funest kunnen
blijken, omdat hierdoor de eigen jeugd verder achterop raakt. Er
moet gewerkt worden aan een gezonde basis voor ontplooiing. Het is
de plicht van alle verantwoordelijken, zowel in de politiek als
daar buiten alle benodigde inspanningen te plegen om sport in het
algemeen een betere plek te geven dan die haar op dit moment is
toebedeeld.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen