COMMENTAAR: Mindshift noodzakelijk

07/01/2021 12:00

 
DE GEOGRAFISCHE LIGGING van Suriname is ideaal. Dat weten we allemaal en politici roepen al decennia dat we daar gebruik van moeten maken. Maar in werkelijkheid gebeurt er bitter weinig.
Opeenvolgende regeringen hebben wel gezegd dat Suriname voor veel landen de poort of hub naar Zuid-Amerika, het Caribisch Gebied en Europa kan zijn en dat we daar flink geld aan kunnen verdienen. Maar in de praktijk weet men in die gebieden Suriname, zowel voor zakelijke doeleinden als vakantiebestemming, nog altijd nauwelijks te vinden. Het is vooral het gebrek aan helder beleid en nuttige investeringen dat die ontwikkeling tegenhoudt.
Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft aangegeven dat hij zich zal inzetten om de transportsector goed op poten te krijgen en beter te faciliteren. Speciale aandacht daarbij krijgt de ontsluiting van Suriname. “We moeten de geografische ligging van ons land beter benutten”, zei hij. Dat streefden zijn voorgangers in al die jaren ook al na, maar niemand is met een plan gekomen dat uitvoerbaar was en waarvoor investeerders warm liepen. Dus moet worden gevreesd dat als Jubithana over vijf jaar vertrekt als minister, wederom niets zal zijn gebeurd.
President Chandrikapersad Santokhi heeft wel gezegd dat er binnen deze regeertermijn wordt begonnen met de bouw van bruggen over beide grensrivieren, maar voorlopig heeft hij nog helemaal geen duidelijkheid gegeven over de financiering. En er moet veel meer gebeuren: zo zal de luchthaven moeten worden uitgebreid en gemoderniseerd, een project dat al was uitgedacht door de vorige regering maar door Santokhi voorlopig is geparkeerd. Waarschijnlijk terecht, omdat er een uiterst onvoordelige leningsovereenkomst met de Chinezen was afgesproken. Datzelfde geldt voor dat andere belangrijke project, het baggeren van de Surinamerivier.
Maar ook al worden al deze zaken gerealiseerd, dan betekent dat niet automatisch dat investeerders massaal zullen komen om van hieruit zaken te doen met de landen waarvoor Suriname als hub wil dienen. Daarvoor is veel meer nodig. Zo zullen de enorme bureaucratie en corruptie zoveel mogelijk moeten worden uitgebannen en de klantvriendelijkheid bij de verschillende instanties drastisch moeten worden verbeterd. Dus moet er, zolang er geen geld is om zaken te realiseren, vooral met dat laatste worden begonnen. Het vergt een mindshift in het denken van Surinamers, die absoluut noodzakelijk is.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname