COMMENTAAR: Luister naar betrokkenen

19/04/2021 12:00


 

HET DRASTISCH VERSCHERPEN van de Covid-19-maatregelen voor de zoveelste keer komt sporters niet ten goede. Enkelen van hen moeten zich voorbereiden op internationale evenementen of toernooien. Veel mondiale organisaties hebben hun activiteiten hervat en zullen vermoedelijk geen rekening houden met een klein land als Suriname.

In het sportcommentaar is al herhaalde keren een oproep aan de
autoriteiten gedaan om bij hun besluitvorming de direct betrokkenen
inspraak te geven of in elk geval te raadplegen. Zij kunnen
adviseren hoe ook in hun discipline de Covid-19-maatregelen kunnen
worden nageleefd. Hieruit kan een beleid voortvloeien waarbij alle
voor hun tak van sport belangrijke personen een inbreng hebben.

Vragen van de Ware Tijd aan minister Gracia Emanuël van
Regionale Ontwikkeling en Sport over dit (herhaald besproken) thema
zijn nog steeds onbeantwoord. Door een reis naar het binnenland was
ze niet in de gelegenheid uitleg te geven. Maar ze had beloofd dat
te doen bij terugkeer in Paramaribo. Het is alsof bepaalde vragen
of mensen worden ontweken uit vrees te worden geconfronteerd met in
hun ogen pijnlijke vragen. De krant vraagt zich ook af in hoeverre
er wordt teruggevallen op sportdeskundigen.

De autoriteiten – in het bijzonder minister Emanuël – moeten
zich toch rekenschap geven hoe belangrijk sport is en dat de
sportontwikkeling gestimuleerd in plaats van ontmoedigd moet
worden. Door de nieuwe besluiten rondom Covid-19, kunnen sporters
als het ware geen kant op. Met andere woorden: ze kunnen zich niet
(terdege) voorbereiden op nationale, noch regionale/internationale
evenementen zoals de Olympische Spelen later dit jaar in Japan.
Soms ontstaat de indruk dat de autoriteiten, voornamelijk deze
minister en haar staf, uitgaan van het principe van laat Gods water
maar over Gods akker vloeien.

Maandag ondergaan voetbalscheidsrechters de voorgeschreven
fitnesstest van de Fifa. De test is vooral voor assistent-arbiter
Zachari Zeegelaar erg belangrijk, omdat hij in de race is om over
minder dan drie maanden te worden aangewezen wedstrijden te leiden
of te assisteren in de Verenigde Staten in het kader van de
Concacaf Gold Cup.

Voor de duidelijkheid moet worden gesteld dat zinvolle
maatregelen van de overheid tegen Covid-19 moeten worden nageleefd.
Maar belangrijk is hoe dat kan zonder dat sectoren, in dit geval de
sport, komen stil te liggen. Vertegenwoordigers van deze sectoren
zullen ongetwijfeld bruikbare ideeën kunnen aandragen waarmee de
autoriteiten aan de slag kunnen. Waarom zijn ze dan niet
uitgenodigd?


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname