COMMENTAAR: Kwikvervuiling

19/08/2020 12:00
 
AAN INITIATIEVEN VOOR ordening van de goudsector heeft het de afgelopen periode niet ontbroken. Verscheidene studies zijn gemaakt en rapporten geschreven over ook de kwikvervuiling in de goudsector. De inheemse activiste Jupta Itoewaki concludeert dat het heeft ontbroken aan oplossingsmodellen voor de gemeenschappen die geconfronteerd worden met kwikvervuiling. De stichting Molukot Kawemhakan waar zij leiding aan geeft wacht niet langer op de overheid en begint in september aan de voorbereiding van onder andere een project voor het zelf kweken van vis om consumptie daarvan uit de door kwik vervuilde rivieren tegen te gaan. Ook landbouw, bewustwording en beter lokaal bestuur krijgen volle aandacht.
De initiatieven van de stichting vallen samen met een recente mededeling van president Chandrikapersad Santokhi over de voorgenomen ordening van de goudsector. De roep om en pogingen voor ordening van deze branche is niet nieuw. In 2011 is de commissie Ordening Goudsector Suriname (OGS) door de regering Bouterse/Ameerali ingesteld. Deze omstreden commissie stond onder leiding van Gerold Dompig. OGS moest structuur brengen in het goudzoekersbestand met ook invloedrijke personen die grote belangen in de goudsector hebben en dichtbij de toenmalige regering stonden. Over de aanpak van de ordening waren de meningen sterk verdeeld en de commissie kwam onder zware druk te staan. Organiseren van de conferentie Regional Goldmining en de Goudbeurs ‘go for Green Gold’ door de OGS heeft ook niet het gewenste resultaat opgeleverd. Niet in de bewustwording en ook niet in het indammen van het gebruik van kwik bij de kleinschalige mijnbouw.
Over het actueel werk van de commissie is niet veel bekend. Wel hebben goudzoekers en illegale Brazilianen in ons land vrij spel en ongehinderd toegang tot het gehele achterland. De goudkoorts is heviger toegenomen en daarmee ook straffeloos de kwikvervuiling, zelfs zo erg dat de moedeloosheid onder particulieren ertoe leidt dat zij niet meer wachten op de overheid en initiatieven nemen om de binnenlandbewoners te beschermen tegen een gewisse dood.
De regering Santokhi/Brunswijk is bezig zich te ontdoen van heilige huisjes waar de samenleving allerwege achter staat. Toch is de vraag hoeveel medewerking daartoe verleend zal worden daar vicepresident Ronnie Brunswijk mogelijk ook belangen heeft in de goudsector. Hoe het ook zij, de Surinaamse overheid mag niet langer met gekruiste armen zitten en toekijken naar dood en verderf van landgenoten. Zeker met de ratificatie van het Minamata verdrag in 2018 dient de overheid haar toezegging aan de wereldgemeenschap om het gebruik van kwik uit te bannen, na te komen.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname